Met de module 'Structuur & pagina's' kun je je webpagina's maken en beheren. Je vindt de module onder het kopje 'Website'.

Op deze pagina:


Met de module 'Structuur & pagina's' kun je je webpagina's maken en beheren. Je vindt de module onder het kopje 'Website':


Menu bij kopje website


Overzicht van de module

Aan de linkerzijde van de pagina zie je een structuur van icoon voor websites 'websites' en icoon voor mappen 'mappen'. Wanneer je meerder websites hebt, kun je deze hierdoor makkelijk onderhouden in één overzicht.


Aan de rechterzijde van de pagina zie je de icoon voor pagina's 'pagina's' en icoon voor index pagina's 'index pagina's' die zich in deze mappen bevinden. Achter iedere pagina of index pagina zie je de publicatiestatus, of er een planning is ingesteld en of er afwijkende toegang geldt:  


Schermafdruk binnen module Structuur & Pagina'sControle over de website

Standaard vind je op de functiebalk aan de linker zijde de actieknop icoon voor website toevoegen 'Website toevoegen'.


Wanneer je aan de linkerzijde van je scherm een website selecteert, vind je onder de actieknop icoon voor meer 'Meer' een aantal functies om je website te beheren:


schermafdruk van het menu meer aan de linkerzijde van de pagina wanneer een website is geselecteerd Wijzigen: Domeinnaam, titel, secure (HTTPS), standaard template, template recursief toepassen, google analytics code.


 Verwijderen: Complete website verwijderen.


 Rechten wijzigen: Instellen welke rechten de Sitebox gebruikersgroepen op deze website hebben.


 Dupliceren: De gehele website dupliceren.


 Publiceren: De gehele website in één keer publiceren.


 Planning aanpassen: Stel in wanneer de gehele website online en/of offline gaat.


 Toegang aanpassen: Hiermee kun je de toegang instellen; iedereen, alleen geregistreerde bezoekers, bepaalde groepen.


 Bewerkingen: Overzicht van bewerkingen op de geselecteerde website.Controle over de mappen

Standaard vind je op de functiebalk aan de linker zijde de actieknop icoon voor map toevoegen 'Map toevoegen'.


Wanneer je aan de linkerzijde van je scherm een map selecteert, vind je onder de actieknop icoon voor meer 'Meer' een aantal functies om je mappen te beheren:


schermafdruk van het menu meer aan de linkerzijde van de pagina wanneer een map is geselecteerd


 Wijzigen: Mapnaam wijzigen, standaard template kiezen, template recursief toepassen.


 Verwijderen: Map en de gehele inhoud verwijderen.


 Rechten wijzigen: Instellen welke rechten de Sitebox gebruikersgroepen op map niveau.


 Dupliceren: De gehele map dupliceren.


icoon voor map publiceren Publiceren: De gehele map in één keer publiceren.


 Planning aanpassen: Stel in wanneer de gehele map online en/of offline gaat.


 Toegang aanpassen: Hiermee kun je de toegang instellen voor de webpagina's in deze map; iedereen, alleen geregistreerde bezoekers, bepaalde groepen.


 Bewerkingen: Overzicht van bewerkingen in de geselecteerde map.Controle over de content

Standaard vind je op de functiebalk aan de rechterzijde de volgende actieknoppen:


icoon voor zoeken Zoeken: Wanneer je hierop klikt verschijnt er een zoekbalk:


schermafdruk van de zoekbalk binnen de module


Je kunt hier zoeken op URL, titel of beschrijving. Wanneer je klikt op  'Uitgebreid zoeken' verschijnen er meer zoekopties. Zo kun je ook zoeken op gebruikte template, tags, datum van aanmaken en datum van wijzigen. Daarnaast kun je je zoekopdracht toepassen op de gehele website in plaats van alleen de huidige map.


schermafdruk van de opties bij uitgebreid zoeken


 Toevoegen


 Wijzigen


 Verwijderen


 Publiceren


 SEO-rapport


 Delen op social media (Dit kan alleen als social media ook is gelinkt in de modules 'Twitter' en/of 'Facebook')


Wanneer je aan de rechterzijde van je scherm een webpagina selecteert, vind je onder de actieknop icoon voor meer 'Meer' een aantal functies om je webpagina te beheren.


schermafdruk van het menu meer aan de rechterzijde van de pagina


icoon voor terugdraaienTerugdraaien: Versiebeheer; Met deze functie kun je terugdraaien naar een eerdere versie.


icoon voor rechten wijzigenRechten wijzigen: Toekennen van rechten of content mag worden; bekeken, toegevoegd, gewijzigd, verwijderd, gepubliceerd of rechten mogen worden aangepast.


icoon voor planning aanpassenPlanning aanpassen: Hiermee kun je instellen wanneer een pagina online en/of offline gaat.


icoon voor toegang aanpassenToegang aanpassen: Hiermee kun je de toegang instellen; iedereen, alleen geregistreerde bezoekers, bepaalde groepen


icoon voor offline halenOffline halen


icoon voor duplicerenDupliceren: De geselecteerde pagina dupliceren.


icoon voor bewerkingenBewerkingen: Hier zie je een overzicht van bewerkingen op de geselecteerde pagina.Samenvatting van de webpagina

Wanneer je een webpagina selecteert, verschijnt er onderaan de pagina een samenvatting. 


Het algemene deel van de samenvatting geeft informatie over:

  • De URL: Meer informatie hierover vind je in het artikel over 'De URL van je webpagina'.
  • De titel van de pagina
  • De beschrijving van de pagina
  • Welke template er gebruikt is
  • Een kopiëerbare volledige URL van de webpagina


De eigenschappen van de samenvatting geven informatie over:

  • Datum en tijd van aanmaken
  • Datum en tijd van wijziging
  • Datum en tijd van publicatie
  • Door wie de acties zijn uitgevoerd


schermafdruk van de samenvatting van een webpaginaGerelateerde onderwerpen: