Met de module 'Nieuws' kun je nieuwsberichten maken. Deze nieuwsberichten kun je later ook op een pagina toevoegen. Je vindt de module onder het kopje 'Website'.

Op deze pagina:


Met de module 'Nieuws' kun je nieuwsberichten maken. Deze nieuwsberichten kun je later ook op een pagina toevoegen. Je vindt de module onder het kopje 'Website':


schermafdruk van het menu bij het kopje website


Overzicht van de module

Aan de linkerzijde van de pagina zie je een structuur van icoon voor mappen 'mappen'. Ook heb je de mogelijkheid om te kiezen voor icoon voor alle mappen 'alle redirects', waarbij je alle redirects te zien krijgt die in de verschillende mappen zijn ondergebracht.


Aan de rechterzijde van de pagina zie je de icoon voor nieuwsberichten 'nieuwsberichten'. Achter ieder bestand zie je de publicatiestatus, of er een planning is ingesteld en of er afwijkende toegang geldt:  


schermafdruk van een overzicht van de moduleControle over de mappen

Standaard vind je op de functiebalk aan de linker zijde de actieknop icoon voor map toevoegen 'Map toevoegen'.


Wanneer je aan de linkerzijde van je scherm een map selecteert, vind je onder de actieknop icoon voor meer 'Meer' een aantal functies om je mappen te beheren:


schermafdruk van het menu meer aan de linkerzijde van de pagina wanneer een map is geselecteerd


 Wijzigen: Mapnaam wijzigen, standaard template kiezen, template recursief toepassen.


 Verwijderen: Map en de gehele inhoud verwijderen.


 Rechten wijzigen: Instellen welke rechten de Sitebox gebruikersgroepen op map niveau.


 Dupliceren: De gehele map dupliceren.


 Publiceren: De gehele map in één keer publiceren.


icoon voor bewerkingen van de mapBewerkingen: Overzicht van bewerkingen in de geselecteerde map.Controle over de nieuwsberichten

Standaard vind je op de functiebalk aan de rechterzijde de volgende actieknoppen: 


 Zoeken: Wanneer je hierop klikt verschijnt er een zoekbalk:


schermafdruk van de zoekbalk binnen de module


Je kunt hier zoeken op titel of auteur. Wanneer je klikt op  'Uitgebreid zoeken' verschijnen er meer zoekopties. Zo kun je ook zoeken op bron naam, tags, datum van aanmaken en datum van wijzigen. Daarnaast kun je je zoekopdracht toepassen op alle nieuwsberichten in plaats van alleen de huidige map.


schermafdruk van de opties bij uitgebreid zoeken


 Toevoegen


 Wijzigen


 Verwijderen


 Publiceren


 Delen op social media (Dit kan alleen als social media ook is gelinkt in de modules 'Twitter' en/of 'Facebook')


Wanneer je aan de rechterzijde van je scherm een nieuwsbericht selecteert, vind je onder de actieknop icoon voor meer 'Meer' een aantal functies om je nieuwsbericht te beheren.


schermafdruk van het menu meer aan de rechterzijde van de pagina


 Terugdraaien: Versiebeheer; Met deze functie kun je terugdraaien naar een eerdere versie.


Rechten wijzigen: Toekennen van rechten of content mag worden; bekeken, toegevoegd, gewijzigd, verwijderd, gepubliceerd of rechten mogen worden aangepast.


 Planning aanpassen: Hiermee kun je instellen wanneer een redirect online en/of offline gaat.


 Toegang aanpassen: Hiermee kun je de toegang instellen; iedereen, alleen geregistreerde bezoekers, bepaalde groepen


 Offline halen


 Dupliceren: Het geselecteerde bestand dupliceren.


 Bewerkingen: Hier zie je een overzicht van bewerkingen op het geselecteerde bestand.Samenvatting van het nieuwsbericht

Wanneer je een nieuwsbericht selecteert, verschijnt er onderaan de pagina een samenvatting. 


Het algemene deel van de samenvatting geeft informatie over:

  • De titel van het nieuwsbericht 
  • De map waarin het nieuwsbericht zich bevindt
  • De directe URL van het nieuwsbericht 


De eigenschappen van de samenvatting geven informatie over:

  • Datum en tijd van aanmaken
  • Datum en tijd van wijziging
  • Datum en tijd van publicatie
  • Door wie de acties zijn uitgevoerd


schermafdruk van de samenvattingGerelateerde onderwerpen: