Met de module 'Meldingen' kun je met één melding bovenaan elke webpagina van je website een bericht tonen dat de aandacht van je bezoekers trekt. Je vindt de module onder het kopje 'Website'.

Op deze pagina:


Met de module 'Meldingen' kun je met één melding bovenaan elke webpagina van je website een bericht tonen dat de aandacht van je bezoekers trekt. Je vindt de module onder het kopje 'Website':


schermafdruk van het menu bij het kopje website


Overzicht van de module

Aan de linkerzijde van de pagina zie je een structuur van icoon voor mappen 'mappen'. Ook heb je de mogelijkheid om te kiezen voor icoon voor alle mappen 'alle meldingen', waarbij je alle meldingen te zien krijgt die in de verschillende mappen zijn ondergebracht.


Aan de rechterzijde van de pagina zie je de icoon voor meldingen 'meldingen'. Achter iedere melding zie je de publicatiestatus, of er een planning is ingesteld en of er afwijkende toegang geldt:  


schermafdruk van een overzicht van de moduleControle over de mappen

Standaard vind je op de functiebalk aan de linker zijde de actieknop icoon voor map toevoegen 'Map toevoegen'.


Wanneer je aan de linkerzijde van je scherm een map selecteert, vind je onder de actieknop icoon voor meer 'Meer' een aantal functies om je mappen te beheren:


schermafdruk van het menu meer aan de linkerzijde van de pagina wanneer een map is geselecteerd


icoon voor map wijzigenWijzigen: Mapnaam wijzigen, standaard template kiezen, template recursief toepassen.


icoon voor map verwijderenVerwijderen: Map en de gehele inhoud verwijderen.


icoon voor rechten van de map wijzigenRechten wijzigen: Instellen welke rechten de Sitebox gebruikersgroepen op map niveau.


icoon voor map duplicerenDupliceren: De gehele map dupliceren.


icoon voor map publicerenPubliceren: De gehele map in één keer publiceren.


icoon voor bewerkingen van de mapBewerkingen: Overzicht van bewerkingen in de geselecteerde map.
Controle over de meldingen

Standaard vind je op de functiebalk aan de rechterzijde de volgende actieknoppen: 


icoon voor zoekenZoeken: Wanneer je hierop klikt verschijnt er een zoekbalk:


schermafdruk van de zoekbalk binnen de module


Je kunt hier zoeken op titel. Wanneer je klikt op  'Uitgebreid zoeken' verschijnen er meer zoekopties. Zo kun je ook zoeken op gebruikte template, tags, datum van aanmaken en datum van wijzigen. Daarnaast kun je je zoekopdracht toepassen op alle meldingen in plaats van alleen de huidige map.


schermafdruk van de opties bij uitgebreid zoeken


icoon voor toevoegenToevoegen


icoon voor wijzigenWijzigen


icoon voor verwijderenVerwijderen


icoon voor publicerenPubliceren


icoon voor delen met social mediaDelen op social media (Dit kan alleen als social media ook is gelinkt in de modules 'Twitter' en/of 'Facebook')


Wanneer je aan de rechterzijde van je scherm een melding selecteert, vind je onder de actieknop icoon voor meer 'Meer' een aantal functies om je melding te beheren.


schermafdruk van het menu meer aan de rechterzijde van de pagina


icoon voor terugdraaienTerugdraaien: Versiebeheer; Met deze functie kun je terugdraaien naar een eerdere versie.


icoon voor rechten wijzigenRechten wijzigen: Toekennen van rechten of content mag worden; bekeken, toegevoegd, gewijzigd, verwijderd, gepubliceerd of rechten mogen worden aangepast.


icoon voor planning aanpassenPlanning aanpassen: Hiermee kun je instellen wanneer een melding online en/of offline gaat.


icoon voor toegang aanpassenToegang aanpassen: Hiermee kun je de toegang instellen; iedereen, alleen geregistreerde bezoekers, bepaalde groepen


icoon voor offline halenOffline halen


icoon voor duplicerenDupliceren: De geselecteerde melding dupliceren.


icoon voor bewerkingenBewerkingen: Hier zie je een overzicht van bewerkingen op de geselecteerde melding.Samenvatting van de melding

Wanneer je een melding selecteert, verschijnt er onderaan de pagina een samenvatting. 


Het algemene deel van de samenvatting geeft informatie over:

  • De titel van de melding
  • De tags die aan de melding zijn toegewezen
  • De map waarin de melding zich bevindt


De eigenschappen van de samenvatting geven informatie over:

  • Datum en tijd van aanmaken
  • Datum en tijd van wijziging
  • Datum en tijd van publicatie
  • Door wie de acties zijn uitgevoerd


schermafdruk van de samenvattingGerelateerde onderwerpen: