De module 'Objecten' wordt gebruikt voor verschillende onderdelen van de website. Sommige wijzigingen kunnen alleen in de code worden aangebracht. Door met objecten te werken, zijn deze onderdelen toch te wijzigen via Sitebox. Dit valt onder maatwerk. Je vindt de module onder het kopje 'Website'.

Op deze pagina:


De module 'Objecten' wordt gebruikt voor verschillende onderdelen van de website. Sommige wijzigingen kunnen alleen in de code worden aangebracht. Door met objecten te werken, zijn deze onderdelen toch te wijzigen via Sitebox. Dit valt onder maatwerk. Je vindt de module onder het kopje 'Website':


schermafdruk van het menu bij het kopje website


Overzicht van de module

Aan de linkerzijde van de pagina zie je een structuur van icoon voor mappen 'mappen'. Ook heb je de mogelijkheid om te kiezen voor icoon voor alle mappen 'alle objecten', waarbij je alle objecten te zien krijgt die in de verschillende mappen zijn ondergebracht.


Aan de rechterzijde van de pagina zie je de icoon voor objecten 'objecten'. Achter ieder object zie je de publicatiestatus, of er een planning is ingesteld en of er afwijkende toegang geldt:  


schermafdruk van een overzicht van de moduleControle over de mappen

Standaard vind je op de functiebalk aan de linker zijde de actieknop icoon voor map toevoegen 'Map toevoegen'.


Wanneer je aan de linkerzijde van je scherm een map selecteert, vind je onder de actieknop icoon voor meer 'Meer' een aantal functies om je mappen te beheren:


schermafdruk van het menu meer aan de linkerzijde van de pagina wanneer een map is geselecteerd


 Wijzigen: Mapnaam wijzigen, standaard template kiezen, template recursief toepassen.


 Verwijderen: Map en de gehele inhoud verwijderen.


 Rechten wijzigen: Instellen welke rechten de Sitebox gebruikersgroepen op map niveau.


 Dupliceren: De gehele map dupliceren.


 Publiceren: De gehele map in één keer publiceren.


 Bewerkingen: Overzicht van bewerkingen in de geselecteerde map.Controle over de objecten

Standaard vind je op de functiebalk aan de rechterzijde de volgende actieknoppen: 


 Zoeken: Wanneer je hierop klikt verschijnt er een zoekbalk:


schermafdruk van de zoekbalk binnen de module


 Toevoegen


 Wijzigen


 Verwijderen


 Publiceren


Wanneer je aan de rechterzijde van je scherm een object selecteert, vind je onder de actieknop icoon voor meer 'Meer' een aantal functies om je object te beheren.


schermafdruk van het menu meer aan de rechterzijde van de pagina


 Terugdraaien: Versiebeheer; Met deze functie kun je terugdraaien naar een eerdere versie.


 Rechten wijzigen: Toekennen van rechten of content mag worden; bekeken, toegevoegd, gewijzigd, verwijderd, gepubliceerd of rechten mogen worden aangepast.


 Planning aanpassen: Hiermee kun je instellen wanneer een object online en/of offline gaat.


 Toegang aanpassen: Hiermee kun je de toegang instellen; iedereen, alleen geregistreerde bezoekers, bepaalde groepen


 Offline halen


 Dupliceren: Het geselecteerde object dupliceren.


 Bewerkingen: Hier zie je een overzicht van bewerkingen op het geselecteerde object.Samenvatting van het object

Wanneer je een webpagina selecteert, verschijnt er onderaan de pagina een samenvatting. 


Het algemene deel van de samenvatting geeft informatie over:

  • De naam van het object
  • De map waarin het object zich bevindt
  • De directe URL van het object


De eigenschappen van de samenvatting geven informatie over:

  • Datum en tijd van aanmaken
  • Datum en tijd van wijziging
  • Datum en tijd van publicatie
  • Door wie de acties zijn uitgevoerd


schermafdruk van de samenvattingGerelateerde onderwerpen: