Met de module 'Feeds' maak je snel RSS-feeds aan. RSS-feeds zijn een alternatieve, versimpelde weergave van online inhoud en worden door bezoekers gebruikt voor bijvoorbeeld het bijhouden van informatie. Je kunt daardoor je nieuwsberichten of activiteiten eenvoudig aanbieden als RSS-feed. Je vindt de module onder het kopje 'Website'.

Op deze pagina:


Met de module 'Feeds' maak je snel RSS-feeds aan. RSS-feeds zijn een alternatieve, versimpelde weergave van online inhoud en worden door bezoekers gebruikt voor bijvoorbeeld het bijhouden van informatie. Je kunt daardoor je nieuwsberichten of activiteiten eenvoudig aanbieden als RSS-feed. Je vindt de module onder het kopje 'Website':


schermafdruk van het menu bij het kopje website


Overzicht van de module

Aan de linkerzijde van de pagina zie je een structuur van icoon voor mappen 'mappen'. Ook heb je de mogelijkheid om te kiezen voor icoon voor alle mappen 'alle feeds', waarbij je alle feeds te zien krijgt die in de verschillende mappen zijn ondergebracht.


Aan de rechterzijde van de pagina zie je de icoon voor feeds 'feeds'. Achter iedere feed zie je de publicatiestatus, of er een planning is ingesteld en of er afwijkende toegang geldt:  


schermafdruk van een overzicht van de moduleControle over de mappen

Standaard vind je op de functiebalk aan de linker zijde de actieknop icoon voor map toevoegen 'Map toevoegen'.


Wanneer je aan de linkerzijde van je scherm een map selecteert, vind je onder de actieknop icoon voor meer 'Meer' een aantal functies om je mappen te beheren:


schermafdruk van het menu meer aan de linkerzijde van de pagina wanneer een map is geselecteerd


 Wijzigen: Mapnaam wijzigen, standaard template kiezen, template recursief toepassen.


 Verwijderen: Map en de gehele inhoud verwijderen.


 Rechten wijzigen: Instellen welke rechten de Sitebox gebruikersgroepen op map niveau.


 Dupliceren: De gehele map dupliceren.


 Publiceren: De gehele map in één keer publiceren.


 Bewerkingen: Overzicht van bewerkingen in de geselecteerde map.Controle over de feeds

Standaard vind je op de functiebalk aan de rechterzijde de volgende actieknoppen: 


 Zoeken: Wanneer je hierop klikt verschijnt er een zoekbalk:


schermafdruk van de zoekbalk binnen de module


Je kunt hier zoeken op titel. Wanneer je klikt op  'Uitgebreid zoeken' verschijnen er meer zoekopties. Zo kun je ook zoeken op format, type, tags, datum van aanmaken en datum van wijzigen. Daarnaast kun je je zoekopdracht toepassen op alle feeds in plaats van alleen de huidige map.


schermafdruk van de opties bij uitgebreid zoeken


 Toevoegen


 Wijzigen


 Verwijderen


 Publiceren


Wanneer je aan de rechterzijde van je scherm een feed selecteert, vind je onder de actieknop icoon voor meer 'Meer' een aantal functies om je feed te beheren.


schermafdruk van het menu meer aan de rechterzijde van de pagina


 Terugdraaien: Versiebeheer; Met deze functie kun je terugdraaien naar een eerdere versie.


Rechten wijzigen: Toekennen van rechten of content mag worden; bekeken, toegevoegd, gewijzigd, verwijderd, gepubliceerd of rechten mogen worden aangepast.


 Planning aanpassen: Hiermee kun je instellen wanneer een feed online en/of offline gaat.


 Toegang aanpassen: Hiermee kun je de toegang instellen; iedereen, alleen geregistreerde bezoekers, bepaalde groepen


 Offline halen


 Dupliceren: De geselecteerde feed dupliceren.


 Bewerkingen: Hier zie je een overzicht van bewerkingen op de geselecteerde feed.Samenvatting van de feed

Wanneer je een feed selecteert, verschijnt er onderaan de pagina een samenvatting. 


Het algemene deel van de samenvatting geeft informatie over:

  • De titel van de feed
  • De beschrijving van de feed
  • De nieuws map waarin de feed zich bevindt
  • De map waarin de feed zich bevindt
  • De directe URL van de feed


De eigenschappen van de samenvatting geven informatie over:

  • Datum en tijd van aanmaken
  • Datum en tijd van wijziging
  • Datum en tijd van publicatie
  • Door wie de acties zijn uitgevoerd


schermafdruk van de samenvattingGerelateerde onderwerpen: