Met de module 'Locaties' kun je op een Google Maps kaart specifieke locaties aangeven, die vervolgens aanklikbaar en te openen zijn op een nieuwe pagina. Je vindt de module onder het kopje 'Gemeente'.

Op deze pagina:


Met de module 'Locaties' kun je op een Google Maps kaart specifieke locaties aangeven, die vervolgens aanklikbaar en te openen zijn op een nieuwe pagina. Je vindt de module onder het kopje 'Gemeente':


schermafdruk van het menu bij het kopje website


Overzicht van de module

Aan de linkerzijde van de pagina zie je een structuur van icoon voor mappen 'mappen'. Ook heb je de mogelijkheid om te kiezen voor icoon voor alle mappen 'alle locaties', waarbij je alle locaties te zien krijgt die in de verschillende mappen zijn ondergebracht.


Aan de rechterzijde van de pagina zie je de icoon voor locaties 'locaties'. Achter iedere locaties zie je de publicatiestatus, of er een planning is ingesteld en of er afwijkende toegang geldt:  


schermafdruk van een overzicht van de moduleControle over de mappen

Standaard vind je op de functiebalk aan de linker zijde de actieknop icoon voor map toevoegen 'Map toevoegen'.


Wanneer je aan de linkerzijde van je scherm een map selecteert, vind je onder de actieknop icoon voor meer 'Meer' een aantal functies om je mappen te beheren:


schermafdruk van het menu meer aan de linkerzijde van de pagina wanneer een map is geselecteerd


icoon voor map wijzigen Wijzigen: Mapnaam wijzigen, standaard template kiezen, template recursief toepassen.


icoon voor map verwijderen Verwijderen: Map en de gehele inhoud verwijderen.


icoon voor rechten van de map wijzigen Rechten wijzigen: Instellen welke rechten de Sitebox gebruikersgroepen op map niveau.


icoon voor map dupliceren Dupliceren: De gehele map dupliceren.


icoon voor map publiceren Publiceren: De gehele map in één keer publiceren.


icoon voor bewerkingen van de map Bewerkingen: Overzicht van bewerkingen in de geselecteerde map.Controle over de redirects

Standaard vind je op de functiebalk aan de rechterzijde de volgende actieknoppen: 


icoon voor zoeken Zoeken: Wanneer je hierop klikt verschijnt er een zoekbalk:


schermafdruk van de zoekbalk binnen de module


icoon voor toevoegen Toevoegen


icoon voor wijzigen Wijzigen


icoon voor verwijderen Verwijderen


icoon voor publiceren Publiceren


Wanneer je aan de rechterzijde van je scherm een locatie selecteert, vind je onder de actieknop icoon voor meer 'Meer' een aantal functies om je locatie te beheren.


schermafdruk van het menu meer aan de rechterzijde van de pagina


icoon voor terugdraaien Terugdraaien: Versiebeheer; Met deze functie kun je terugdraaien naar een eerdere versie.


icoon voor rechten wijzigen Rechten wijzigen: Toekennen van rechten of content mag worden; bekeken, toegevoegd, gewijzigd, verwijderd, gepubliceerd of rechten mogen worden aangepast.


icoon voor planning aanpassen Planning aanpassen: Hiermee kun je instellen wanneer een locatie online en/of offline gaat.


icoon voor toegang aanpassen Toegang aanpassen: Hiermee kun je de toegang instellen; iedereen, alleen geregistreerde bezoekers, bepaalde groepen


icoon voor offline halen Offline halen


icoon voor dupliceren Dupliceren: De geselecteerde locatie dupliceren.


icoon voor bewerkingen Bewerkingen: Hier zie je een overzicht van bewerkingen op de geselecteerde locatie.Samenvatting van de redirect

Wanneer je een locatie selecteert, verschijnt er onderaan de pagina een samenvatting. 


Het algemene deel van de samenvatting geeft informatie over:

  • De naam van de locatie 
  • De map waarin de locatie zich bevindt


De eigenschappen van de samenvatting geven informatie over:

  • Datum en tijd van aanmaken
  • Datum en tijd van wijziging
  • Datum en tijd van publicatie
  • Door wie de acties zijn uitgevoerd


schermafdruk van de samenvattingGerelateerde onderwerpen: