Met de module 'Politieke Partijen' kun je politieke partijen invoeren die je later op een pagina kunt toevoegen. Je vindt de module onder het kopje 'Gemeente'.

Op deze pagina:


Met de module 'Politieke Partijen' kun je politieke partijen invoeren die je later op een pagina kunt toevoegen. Je vindt de module onder het kopje 'Gemeente':


schermafdruk van het menu bij het kopje website


Overzicht van de module

Aan de linkerzijde van de pagina zie je een structuur van icoon voor mappen 'mappen'. Ook heb je de mogelijkheid om te kiezen voor icoon voor alle mappen 'alle politieke partijen', waarbij je alle politieke partijen te zien krijgt die in de verschillende mappen zijn ondergebracht.


Aan de rechterzijde van de pagina zie je de icoon voor politieke partij 'politieke partijen'. Achter iedere politieke partij zie je de publicatiestatus, of er een planning is ingesteld en of er afwijkende toegang geldt:  


schermafdruk van een overzicht van de moduleControle over de mappen

Standaard vind je op de functiebalk aan de linker zijde de actieknop icoon voor map toevoegen 'Map toevoegen'.


Wanneer je aan de linkerzijde van je scherm een map selecteert, vind je onder de actieknop icoon voor meer 'Meer' een aantal functies om je mappen te beheren:


schermafdruk van het menu meer aan de linkerzijde van de pagina wanneer een map is geselecteerd


icoon voor map wijzigen Wijzigen: Mapnaam wijzigen, standaard template kiezen, template recursief toepassen.


icoon voor map verwijderen Verwijderen: Map en de gehele inhoud verwijderen.


icoon voor rechten van de map wijzigen Rechten wijzigen: Instellen welke rechten de Sitebox gebruikersgroepen op map niveau.


icoon voor map dupliceren Dupliceren: De gehele map dupliceren.


icoon voor map publiceren Publiceren: De gehele map in één keer publiceren.


icoon voor bewerkingen van de map Bewerkingen: Overzicht van bewerkingen in de geselecteerde map.Controle over de politieke partijen

Standaard vind je op de functiebalk aan de rechterzijde de volgende actieknoppen: 


icoon voor zoeken Zoeken: Wanneer je hierop klikt verschijnt er een zoekbalk:


schermafdruk van de zoekbalk binnen de module


Je kunt hier zoeken op naam. Wanneer je klikt op  'Uitgebreid zoeken' verschijnen er meer zoekopties. Zo kun je ook zoeken op tags, datum van aanmaken en datum van wijzigen. Daarnaast kun je je zoekopdracht toepassen op alle politieke partijen in plaats van alleen de huidige map.


schermafdruk van de opties bij uitgebreid zoeken


icoon voor toevoegen Toevoegen


icoon voor wijzigen Wijzigen


icoon voor verwijderen Verwijderen


icoon voor publiceren Publiceren


Wanneer je aan de rechterzijde van je scherm een politieke partij selecteert, vind je onder de actieknop icoon voor meer 'Meer' een aantal functies om je politieke partij te beheren.


schermafdruk van het menu meer aan de rechterzijde van de pagina


icoon voor terugdraaien Terugdraaien: Versiebeheer; Met deze functie kun je terugdraaien naar een eerdere versie.


icoon voor rechten wijzigen Rechten wijzigen: Toekennen van rechten of content mag worden; bekeken, toegevoegd, gewijzigd, verwijderd, gepubliceerd of rechten mogen worden aangepast.


icoon voor planning aanpassen Planning aanpassen: Hiermee kun je instellen wanneer een politieke partij online en/of offline gaat.


icoon voor toegang aanpassen Toegang aanpassen: Hiermee kun je de toegang instellen; iedereen, alleen geregistreerde bezoekers, bepaalde groepen


icoon voor offline halen Offline halen


icoon voor dupliceren Dupliceren: De geselecteerde politieke partij dupliceren.


icoon voor bewerkingen Bewerkingen: Hier zie je een overzicht van bewerkingen op de geselecteerde politieke partij.Samenvatting van de politieke partij

Wanneer je een 'politieke partij' selecteert, verschijnt er onderaan de pagina een samenvatting. 


Het algemene deel van de samenvatting geeft informatie over:

  • Een afbeelding van de politieke partij
  • De naam van de politieke partij
  • De map waarin de politieke partij zich bevindt


De eigenschappen van de samenvatting geven informatie over:

  • Datum en tijd van aanmaken
  • Datum en tijd van wijziging
  • Datum en tijd van publicatie
  • Door wie de acties zijn uitgevoerd


schermafdruk van de samenvattingGerelateerde onderwerpen: