Met de module 'Openingstijden en Contact' kun je de openingstijden en contactgegevens van een locatie instellen. Ook kun je afwijkende openingstijden instellen. Je vindt de module onder het kopje 'Gemeente'.

Op deze pagina:


Met de module 'Openingstijden en Contact' kun je de openingstijden en contactgegevens van een locatie instellen. Ook kun je afwijkende openingstijden instellen. Je vindt de module onder het kopje 'Gemeente':


schermafdruk van het menu bij het kopje website


Overzicht van de module

Aan de linkerzijde van de pagina zie je een structuur van icoon voor mappen 'mappen' en icoon voor locaties 'locaties'. Ook heb je de mogelijkheid om te kiezen voor icoon voor alle mappen 'alle locaties', waarbij je alle afwijkende openingstijden te zien krijgt die in de verschillende mappen zijn ondergebracht.


Aan de rechterzijde van de pagina zie je de icoon voor afwijkende openingstijden 'afwijkende openingstijden'. Achter iedere afwijkende openingstijden zie je de publicatiestatus, of er een planning is ingesteld en of er afwijkende toegang geldt:  


schermafdruk van een overzicht van de moduleControle over de locaties

Standaard vind je op de functiebalk aan de linkerzijde de volgende actieknopen:


schermafdruk van de actieknoppen aan de rechterzijde van de pagina


icoon voor toevoegen Toevoegen: Voeg een nieuwe locatie toe.


icoon voor wijzigen Wijzigen: Wijzig de locatie. Je kunt de naam wijzigen, de vaste openingstijden en de contactgegevens van de locatie.


icoon voor verwijderen Verwijderen: Verwijder de locatie.Controle over de afwijkende openingstijden

Standaard vind je op de functiebalk aan de rechterzijde de volgende actieknoppen: 


icoon voor zoeken Zoeken: Wanneer je hierop klikt verschijnt er een zoekbalk:


schermafdruk van de zoekbalk binnen de module


Je kunt hier zoeken op datum en reden. Wanneer je klikt op  'Uitgebreid zoeken' verschijnen er meer zoekopties. Zo kun je ook zoeken op datum van aanmaken en datum van wijzigen. Daarnaast kun je je zoekopdracht toepassen op alle afwijkende openingstijden in plaats van alleen de huidige map.


schermafdruk van de opties bij uitgebreid zoeken


icoon voor toevoegen Toevoegen


icoon voor wijzigen Wijzigen


icoon voor verwijderen Verwijderen


icoon voor publiceren Publiceren


Wanneer je aan de rechterzijde van je scherm een set afwijkende openingstijden selecteert, vind je onder de actieknop icoon voor meer 'Meer' een aantal functies om je afwijkende openingstijden te beheren.


schermafdruk van het menu meer aan de rechterzijde van de pagina


icoon voor terugdraaien Terugdraaien: Versiebeheer; Met deze functie kun je terugdraaien naar een eerdere versie.


icoon voor rechten wijzigen Rechten wijzigen: Toekennen van rechten of content mag worden; bekeken, toegevoegd, gewijzigd, verwijderd, gepubliceerd of rechten mogen worden aangepast.


icoon voor planning aanpassen Planning aanpassen: Hiermee kun je instellen wanneer een set afwijkende openingstijden online en/of offline gaat.


icoon voor toegang aanpassen Toegang aanpassen: Hiermee kun je de toegang instellen; iedereen, alleen geregistreerde bezoekers, bepaalde groepen


icoon voor offline halen Offline halen


icoon voor dupliceren Dupliceren: De geselecteerde set afwijkende openingstijden dupliceren.


icoon voor bewerkingen Bewerkingen: Hier zie je een overzicht van bewerkingen op de geselecteerde set afwijkende openingstijden.Samenvatting van de afwijkende openingstijden

Wanneer je een 'set afwijkende openingstijden' selecteert, verschijnt er onderaan de pagina een samenvatting. 


Het algemene deel van de samenvatting geeft informatie over:

  • De reden waarom afwijkende openingstijden gelden
  • De datum waarop de afwijkende openingstijden gelden


De eigenschappen van de samenvatting geven informatie over:

  • Datum en tijd van aanmaken
  • Datum en tijd van wijziging
  • Datum en tijd van publicatie
  • Door wie de acties zijn uitgevoerd


schermafdruk van de samenvattingGerelateerde onderwerpen: