De release notes voor Sitebox Framework 4.4 met onder andere: Toegankelijkheidsupdates, security fixes en php 7.4 ondersteuning.


Op deze pagina:


Toegankelijkheidsverbeteringen

 • Succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

  Voorheen werd er een algemene foutmelding gegeven wanneer er een verplicht veld niet was ingevuld. Nu wordt specifiek aangegeven welk(e) verplicht(e) veld(en) niet is/zijn ingevuld.

 • Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

  Er is een issue opgelost waarbij een apostrof in de alt-tekst onjuist op de webpagina kwam te staan. Dit werd nu zoals bedoeld.


Andere wijzigingen

 • Datepicker

  Wanneer je een datum wilt selecteren in Sitebox maak je gebruik van een 'Datepicker'. Deze werd niet juist gepositioneerd. De positie van de datepicker is aangepast zodat deze altijd naast het datumveld wordt getoond.

 • Security fixes

  Er is een penetratietest gedaan voor de DigiD Audit. Hieruit zijn een aantal issues gekomen die zijn opgelost.

 • Content-Security-Policy (CSP)

  Eén van deze security fixes is dat er een Content-Security-Policy is toegevoegd waarbij alle externe bronnen die worden gebruikt in de website expliciet moeten worden gewhitelist. Dit betekent dat bijvoorbeeld iFrames niet zomaar worden getoond. Hiervoor moet de bron van de inhoud van het iFrame worden opgenomen in het CSP beleid.

  Wanneer je een iFrame op de website wilt plaatsen, is het slim om even goed na te denken of dit ook de beste oplossing is. Soms kun je ook een rechtstreekse link naar de inhoud plaatsen in plaats van het iFrame. Mocht je toch gebruik willen maken van een iFrame en de inhoud wordt niet getoond? Neem dan contact op met helpdesk@care.nl, of maak gebruik van ons contactformulier.

 • Ondersteuning PHP 7.4

  Ondersteuning voor PHP versie 7.4 is toegevoegd.

Gerelateerde onderwerpen: