De release notes voor Sitebox Framework 4.4.1 met onder andere: Hotfix voor een issue waarbij het datumveld als ongeldig werd opgegeven.


Op deze pagina:


Bug fixes

  • Foutmelding 'invalid date'

    Sinds Sitebox Frameword 4.4 werden datum velden in internet explorer ongeldig opgegeven. Dit gold zowel op de website als in Sitebox. Sitebox Framework 4.4 was alleen nog gereleased op de acceptatie omgeving. Deze is tegelijkertijd met Sitebox Framework 4.4.1 gereleased op productie.Gerelateerde onderwerpen: