De release notes voor Gemeentebox 1.21 met onder andere: Toegankelijkheidsupdates, verbeteringen aan formulieren en de mogelijkheid voor verschillende DigiD betrouwbaarheidsniveaus.


Op deze pagina:


Toegankelijkheidsverbeteringen

 • Succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

  Foutmeldingen zijn nu op de juiste manier gekoppeld aan de formuliervelden waar deze bij horen.

  Daarnaast zijn deze nu goed te identificeren als foutmelding door de verschillende hulpmiddelen wanneer er meerdere soorten meldingen aan een formulierveld zijn gekoppeld.

 • Succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

  De standaard foutmeldingen voor de velden e-mailadres en telefoonnummer zijn verbeterd.

 • Succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

  Er zijn wijzigingen aan de formulier stap 'Bijlagen' aangebracht waardoor deze nu voldoet aan de toegankelijkheidseisen.

 • Succescriterium 4.1.3 Statusberichten

  Sommige tekstvelden in formulieren hebben een maximaal aantal karakters. Onder dit veld wordt bijgehouden hoeveel karakters er gebruikt zijn.

  Dit is prima, maar door screen readers bleek deze status na iedere toetsaanslag te worden voorgelezen. Hoewel deze situatie voldeed aan de toegankelijkheidseisen, was deze niet wenselijk of gebruiksvriendelijk.

  We hebben de functionaliteit zo aangepast dat in eerste instantie alleen het maximaal aantal karakters wordt getoond en voorgelezen door screen readers. Pas wanneer de gebruiker 75% van het mogelijk aantal karakters heeft gebruikt wordt in een status getoond en voorgelezen door screen readers voor hoeveel karakters er nog ruimte is.

  Daarnaast zijn statusberichten bij formuliervelden nu op de juiste manier gekoppeld aan de formuliervelden waar deze bij horen.

 • Andere toegankelijkheidsverbeteringen

  In de afsprakenmodule was tot voor kort de knop 'annuleren' bij het toevoegen van een aanvullend product een link. Hoewel dit niet tegen de toegankelijkheidseisen is, is het beter dat deze knop ook echt een button is. Dit hebben we daarom aangepast.


Andere wijzigingen

 • Dynamische items in formulieren

  In sommige formulieren is het mogelijk om dynamisch 1 of meerdere personen/locaties/data etc in te vullen. Onder aan de pagina, naast de ‘volgende’ of ‘vorige’ knop staat dan de knop ‘Nog een XX toevoegen’.

  Met deze wijziging wordt de knop ‘Nog een XX toevoegen’ meteen onder het dynamisch in te stellen item geplaatst in plaats van onderaan de formulier stap tussen de buttons naar de vorige en volgende stap.

  Deze wijziging maakt het mogelijk om méér dan één dynamisch in te vullen item toe te voegen aan één formulier stap.

 • Engelse vertaling

  In deze release hebben we de volgende meldingen een juiste Engelse vertaling gegeven:

  Het veld "{title}" is niet (goed) ingevuld. en Alle velden zijn verplicht.

  Deze vertalingen waren noodzakelijk voor een Engelstalige afvalkalender.

 • Verschillende DigiD betrouwbaarheidsniveaus

  Eerder was het alleen per gemeente mogelijk om in te stellen welk DigiD betrouwbaarheidsniveau moest worden gebruikt. Hierdoor werd voor alle formulieren standaard hetzelfde niveau gebruikt.

  Het is nu mogelijk om bij formulieren een afwijkend/hoger niveau in te (laten) stellen dan de standaard.

 • Login methode in formulier log

  Sinds release Gemeentebox 1.20 wordt de inlogmethode bij het invullen van een formulier op de bevestiging aan de gemeente gezet. Sinds deze release wordt deze inlogmethode ook opgenomen in het 'Formulier log' in Sitebox.

 • iBabs import

  Vanaf deze release vind de tussentijdse update bij iBabs ieder kwartier plaats. Dit was voor een aantal gemeenten al het geval. Nu is dit de standaard instelling.

  Ook wordt het bereik van de tussentijdse update groter. We vragen niet alleen de wijzigingen meer op van alleen het afgelopen kwartier, maar van de afgelopen 24 uur. Met deze wijziging wordt voorkomen dat documenten niet worden verwerkt op de website wegens een onjuiste aanmaak- of wijzigingstijd.

 • Wijziging ten behoeve van Intranet

  Op verzoek van verschillende klanten van ons Intranet 2.0 willen wij de datum waarop de informatiepagina van een kennisitem op de publieke website voor het laatst is gewijzigd tonen in de kenniscontrole. Ter voorbereiding op deze functionaliteit was een wijziging aan Gemeentebox nodig. Deze wijziging is nu aangebracht.

Bug fixes

 • Meerdere afspraak locaties

  Wanneer er gebruik wordt gemaakt van onze afspraken module, worden producten waarvoor een afspraak mogelijk is automatisch ingeladen. Afspraken die niet in deze import voorkomen, worden automatisch offline gehaald in Sitebox en Sitebox Intranet.

  Sommige gemeenten maken gebruik van meerdere afspraak locaties. Door een bug in de code werd de import per locatie afgehandeld. Hierdoor werden producten die alleen golden bij de eerste locatie en niet bij de tweede locatie automatisch offline gehaald.

  Deze bug is nu opgelost.

 • Foutmelding bij betaling i.c.m. niet-standaard bijlage functionaliteit

  Er is een bug opgelost aan formulieren waarbij na betaling standaard een foutmelding werd getoond wanneer er in het formulier gebruik werd gemaakt van niet-standaard bijlage functionaliteit.

 • Wissen verborgen velden

  Het is in formulieren vaak mogelijk aanvullende vragen te stellen wanneer een burger een bepaalde keuze maakt. Deze aanvullende vragen zijn niet zichtbaar als de burger een andere keuze maakt in het formulier.

  Soms maakt een burger een keuze waarbij deze extra vragen worden gesteld en ingevuld. Wanneer de burger alsnog de andere keuze maakt waarbij dit niet nodig is, moet door onze code op de achtergrond deze ingevulde velden worden gewist.

  Deze code werkte niet op alle plekken juist. Hierdoor was het soms niet mogelijk het formulier goed af te ronden. Deze bug is nu opgelost.

 • Verwijderen geüploade bijlagen

  Wanneer een burger in een formulier meerdere bijlagen toevoegt en hier later één van wil verwijderen, werden vanwege een bug altijd alle bijlagen verwijderd. Het is nu gewoon weer mogelijk om één van de bijlagen te verwijderen.

 • Bedragen afronden naar 2 cijfers achter de komma

  Sommige formulieren hebben de mogelijkheid een totaal aan kosten te berekenen op basis van door de gemeente ingevoerde prijzen en de in het formulier ingevulde hoeveelheid van dat product.

  Deze berekening moet worden afgerond op 2 cijfers achter de komma (centen). Vanwege een bug in de code was dit niet het geval. Dit is nu opgelost.

Gerelateerde onderwerpen: