De release notes voor Gemeentebox 1.20 met onder andere: Toegankelijkheidsupdates, nieuwe mogelijkheden in formulieren en het oplossen van problemen met iBabs.


Op deze pagina:


Nieuw in deze release

 • Tussentijds opslaan in formulieren

  Het is vanaf nu mogelijk om bij formulieren de mogelijkheid te geven om de gegevens tussentijds op te slaan.

  Voor alle formulieren geldt dat het formulier na 15 minuten af wordt gebroken wanneer er niet verder of terug is gegaan naar een volgende of vorige stap. De sessie wordt na 15 minuten afgebroken omdat dit vanuit Logius (DigiD) wordt geëisd voor formulieren die met DigiD worden ingevuld.

  Het is niet mogelijk om dit uit te zetten voor formulieren die niet worden ingevuld met DigiD.

  Omdat het voor kan komen dat de invuller het formulier niet in één keer kan invullen, of dat er informatie wordt opgezocht tijdens het invullen, is het prettig als de al ingevulde gegevens kunnen worden opgeslagen.

  Bij het tussentijds opslaan worden de persoonsgegevens niet op de server bewaard. Dat is belangrijk in het kader van de privacywetgeving en de verwerkingsovereenkomst die CARE met de verschillende gemeentes heeft.

  De invuller van het formulier kan de ingevulde gegevens tussentijds opslaan door een bestandje te downloaden. Wanneer men weer verder wil met het invullen van het formulier kan het bestandje geüpload worden.

  Wil je dat het tussentijds opslaan wordt toegevoegd aan je formulieren? Neem dan contact op met helpdesk@care.nl, of maak gebruik van ons contactformulier. We maken dan een offerte voor je op.

 • Downloaden overzicht formulier

  Een verzendbevestiging bevat voor de invuller van het formulier niet altijd een overzicht van de ingevulde gegevens zoals dat in de stap Overzicht wordt getoond. Dit kan vaak wel prettig zijn voor de eigen administratie.

  We hebben daarom de mogelijkheid toegevoegd om Overzicht een PDF te downloaden met de ingevulde gegevens.

  Deze optie wordt niet automatisch toegevoegd aan de formulieren. Wel kunnen we dit redelijk eenvoudig voor je inschakelen.

  Wil je hier gebruik van maken? Neem dan contact op met helpdesk@care.nl, of maak gebruik van ons contactformulier.

 • Inlogmethode op de bevestiging naar de gemeente

  Wanneer een formulier wordt ingevuld wordt hier een bevestiging van naar de gemeente gestuurd met daarin de ingevulde gegevens en eventuele bijlagen.

  Vanaf nu wordt de gebruikte inlogmethode toegevoegd aan zowel de e-mail als de PDF met de ingevulde gegevens wanneer er wordt ingelogd met eHerkenning of DigiD.

Toegankelijkheidsverbeteringen

 • Succescriterium 1.3.1 Info in relaties

  Informatie bij formuliervelden wordt nu op de juiste manier aan het bijbehorende formulierveld gekoppeld.

 • Succescriterium 1.3.1 Info in relaties

  Ieder formulier dat uit meerdere stappen bestaat heeft een stappenplan of progress indicator die aangeeft op welke stap je zit en hoeveel stappen er totaal zijn. Voorheen werd de titel van de huidige stap niet voorgelezen door hulpsoftware. Dit is nu wel het geval.

 • Succescriterium 1.3.5  Identificeer het doel van de input

  Geboortedatum velden op formulier zo aangepast deze door apparaten worden herkend als geboortedatum velden. Hierdoor kunnen er auto-complete suggesties kunnen worden gegeven wanneer deze aanwezig zijn.


Andere wijzigingen

 • Multi-select in Sitebox

  In release Sitebox CMS 5.6 zijn de verschillende multi-select velden binnen de algemene modules van Sitebox zo aangepast dat het niet langer nodig was om de Ctrl-knop ingedrukt te houden bij het maken van selecties.

  Met deze release geldt dit ook voor de gemeentelijke modules zoals Bestuursgroepen en Profielen.

  Daarnaast is de vormgeving van deze functie verbeterd.

 • Dikgedrukte adressen in bevestiging bij verhuizing

  In de code van de gemeentelijke formulieren was een stukje code toegevoegd dat ervoor zorgde dat bij een verhuizing het adres dik gedrukt in de mail en de PDF kwam te staan.

  Dit stukje code was overbodig en is daarom verwijderd.

 • Naam auteur in PDF documenten

  Wanneer door Sitebox een PDF werd gegenereerd werd 'Sitebox CMS' in deze PDF als auteur in de metadata vermeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de PDF die in de bevestiging van formulieren naar de gemeente wordt verstuurd.

  Nu de mogelijkheid bestaat om in formulieren en overzicht van ingevulde gegevens te downloaden, is dit niet langer een goed idee.

  Als auteur van een door Sitebox gegenereerde PDF wordt in de metadata voortaan de naam van de gemeente vermeld.
 • Wijziging in verwerking van iBabs updates

  Wanneer Sitebox een tussentijdse update uitvoert van de in iBabs aanwezige documenten en vergaderingen, wordt per geconfigureerde type vergadering de gegevens opgevraagd.

  Wanneer er van een type vergadering geen openbare vergaderingen aanwezig zijn, werd dit als een foutmelding geregistreerd.

  Dit waren geen werkelijke foutmeldingen. Daarom is het proces zo aangepast dat voor deze situatie geen foutmeldingen meer worden gegeven.

Bug fixes

 • Synchronisatie met iBabs

  Op verzoek van iBabs zijn er door ons wijzigingen aangebracht in de manier waarop we met hen synchroniseren. In plaats van dagelijks wordt er nog maar één keer per maand een volledige synchronisatie gedaan. In de tussentijd worden alleen kleine updates gedaan.

   

  Er kwamen bij deze werkwijze twee problemen naar voren:

  1. Het verwijderen van vergaderingen of documenten werd niet meegestuurd als wijziging door iBabs.
  2. Nieuwe documenten werden niet altijd zichtbaar op de website.

  Probleem 1 is opgelost in release Gemeentebox 1.19. Probleem zou al zijn opgelost in Gemeentebox 1.18, maar er bleek een tweede oorzaak te zijn dat in enkele gevallen nog steeds zorgde dat documenten niet door kwamen.

   

  De kleine tussentijdse iBabs updates vragen alleen naar de wijzigingen sinds de vorige update. Als referentie werd hiervoor de eindtijd van de vorige update gebruikt. Dit betekent dat in een update alles werd meegenomen dat tussen de eindtijd van de vorige update en de begintijd van de huidige update werd geüpload. 

   

  Alles wat werd geplaatst tussen de begin- en eindtijd van een update werd niet meegenomen in een kleine update, maar pas wanneer we een complete handmatige of maandelijkse synchronisatie draaiden.

   

  We hebben het over een stukje tijd dat tussen de wal en het schip valt van 40 seconden tot maximaal 2 minuten, maar wanneer documenten in bulk werden geupload, werden meerdere documenten niet opgehaald.

  We nemen nu voortaan de begin tijd van de vorige update als referentie. Hierdoor vallen er geen zaken meer tussen wal en schip. • Telefoonnummer wissen

  Soms komt het in een formulier voor dat men een keuze heeft tussen twee opties. Bij één van de opties (optie A) gaat men verder met het formulier, bij de andere optie (optie B) moeten er extra vragen worden ingevuld.

  Het kan voorkomen dat iemand optie B kiest en alle velden invult, maar daarna toch kiest voor optie A.

  In dat geval worden de onnodig ingevulde velden gewist zodat deze niet meer in de stap Overzicht worden getoond.

  Bij velden van het type 'telefoonnummer' werd de ingevulde informatie niet gewist, en stond dan in het overzicht toch bij de ingevulde gegevens.

  We hebben dit aangepast zodat de informatie correct wordt gewist.

 • Wijziging in verwerking van iBabs updates

  Wanneer Sitebox een tussentijdse update uitvoert van de in iBabs aanwezige documenten en vergaderingen, wordt per geconfigureerde type vergadering de gegevens opgevraagd.

  Wanneer er van een type vergadering geen openbare vergaderingen aanwezig zijn, werd dit als een foutmelding geregistreerd.

  Dit waren geen werkelijke foutmeldingen. Daarom is het proces zo aangepast dat voor deze situatie geen foutmeldingen meer worden gegeven.

 • Bug in de synchronisatie tussen maatwerk intranet en website

  Er is een bug opgelost waarbij het instellen van een planning voor producten op maatwerk intranet niet goed werd gesynchroniseerd met de website.

  Dit probleem kwam niet voor bij Intranet 2.0.

 • Datumselectie 'Formulier log'

  Met de module 'Formulier log' is het mogelijk een overzicht te downloaden van alle formulieren en wanneer deze zijn ingevuld en verstuurd.

  Bij het maken van de download kun je een datumbereik opgeven.

  Door een bug was het alleen mogelijk om óf de datum 'vanaf' te selecteren óf de datum 'tot'. Wanneer beiden werden ingevuld werd de gehele historie gedownload.

  Het is nu ook weer mogelijk om zowel de datum 'vanaf' als de datum 'tot' in te vullen. Het gedownloade document bevat dan alleen de registraties binnen het datumbereik.

Gerelateerde onderwerpen: