De release notes voor Sitebox CMS 5.12 met onder andere het loggen van inlogpogingen, RSS-feeds voor downloadbare bestanden.


Op deze pagina:


Nieuw in deze release

 • Loggen inlogpogingen

  Vanaf deze release is het mogelijk om alle inlogpogingen, zowel de succesvolle als de gefaalde pogingen, te loggen. Deze log is vervolgens te downloaden vanuit de Sitebox omgeving. Het gaat hierbij specifiek om pogingen om in de Sitebox omgeving in te loggen.

  In verband met de privacywet wordt deze mogelijkheid niet standaard geactiveerd. Wil je hier gebruik van maken? Wil je hier iets aan laten veranderen? Neem dan contact op met helpdesk@care.nl, of maak gebruik van ons contactformulier.

 • RSS-feed voor downloadbare bestanden

  Wanneer je in de module 'Feeds' een nieuwe RSS-feed aanmaakt kun je voortaan ook een map uit de module 'Downloadbare bestanden' selecteren.

  Hiermee kun je bijvoorbeeld een RSS-feed maken voor nieuwsbrieven die als PDF-bestand op je website komen te staan. Op deze manier kunnen bezoekers zich aanmelden voor je nieuwsbrief zonder dat zij hun e-mailadres bij je achter hoeven laten.

 • Afmeting van een Sitebox video

  In het verleden was het alleen mogelijk om de afmeting van een video op de website in te stellen in pixels. Dit is een absolute afmeting die geen rekening houdt met de verschillende soorten beeldschermen en de daarbij horende resoluties. Ook als je je beeld verkleint of de video op een mobiele telefoon wilt bekijken wordt de afmeting van de video niet aangepast.

  Met deze wijziging kun je de afmeting van je Sitebox video's ook instellen in procenten, REM of EM.

  Wanneer je kiest voor 100% breedte zal de video altijd de volledige breedte van de beschikbare ruimte gebruiken. De beschikbare ruimte is hierbij hetzelfde als de beschikbare ruimte als je op dezelfde plek een tekstblok invoegt.

  REM en EM zijn gebaseerd op de font-size. Dit is een maataanduiding die vooral in webdesign wordt gebruikt. Wanneer je hier bekend mee bent kun je deze uiteraard gebruiken. Wanneer je hier niet bekend mee bent adviseren we gewoon gebruik te maken van percentages.

 • Indexeerbare pagina's

  In Sitebox kun je voor iedere webpagina aangeven of deze moet worden toegevoegd aan de zoekresultaten. We zeggen dan ook wel dat de webpagina indexeerbaar is.

  Deze informatie stond altijd alleen in het tabblad 'Algemeen' wanneer je de webpagina opende in de module Structuur & Pagina's. Om het makkelijker te maken te controleren of alle pagina's juist zijn ingesteld hebben we een nieuw icoon toegevoegd aan de statusinformatie van alle webpagina's naast de bestaande icoontjes die aangeven of de pagina gepubliceerd is, een planning heeft of toegangsrestricties heeft:


  Helemaal rechts is een vergrootglas toegevoegd. Wanneer het vergrootglas gekleurd is betekent dit dat de pagina wordt opgenomen in de zoekresultaten. Wanneer het vergrootglas grijs is, is dit niet het geval.

 • SVG-afbeeldingen

  In de module 'Afbeeldingen' is het nu ook mogelijk om afbeeldingen van het bestandstype SVG te uploaden.

Wijzigingen

 • Wachtwoord vergeten

  We hebben het proces 'wachtwoord vergeten' van Sitebox aangepast aan de veiligheidsaanbevelingen van het Open Web Application Security Project (OWASP).

  De wijzigingen maken het ook makkelijker voor onze gebruikers, omdat het niet langer verplicht is om de link om het wachtwoord te wijzigen niet langer vanaf hetzelfde IP-adres hoeft te worden geopend als waarmee de link is aangevraagd. Het is dus mogelijk om op je laptop met wifi een nieuw wachtwoord aan te vragen, en de link uit de e-mail op je telefoon met 4G te openen.

  Sommige van onze Sitebox installaties zijn alleen bereikbaar vanaf specifieke IP-adressen. Dit blijft ook zo voor het aanvragen van een nieuw wachtwoord en het openen van de link. Dit mogen dus twee aparte IP-adressen zijn, maar beide IP-adressen moeten toegang hebben tot de Sitebox omgeving.

 • Spellcheck in de WYSIWYG editor

  De meeste browsers hebben een standaard spellcheck ingebouwd. Deze spellcheck controleert de tekst die je typt op spelfouten in de taal die voor je browser staat ingesteld.

  Met deze wijziging kan je browser ook deze tekst die je met de WYSIWYG editor in Sitebox typt controleren op spelfouten. Bijvoorbeeld wanneer je een tekstblok toevoegt aan een webpagina.

 • Gedraaide afbeeldingen

  Voor de meeste afbeeldingen is het heel duidelijk wat de onderkant en de zijkant van de afbeelding is. Bij vooral mobiele telefoons worden afbeeldingen soms in een standaardpositie opgeslagen. Er wordt dan een stukje informatie aan het bestand toegevoegd (Meta-data) waarin wordt aangegeven wat de 'echte' onderkant en zijkant zijn.

  Onze module 'Afbeeldingen' hield in het verleden geen rekening met deze extra informatie. Dit hebben we aangepast, zodat je foto's nu altijd in de juiste positie worden getoond.

 • Log downloadbare bestanden

  Voor de module 'Downloadbare bestanden' is in het verleden een extra functie ontwikkeld die het mogelijk maakt een log te bekijken van individuele downloadbare bestanden. Hierin is zichtbaar hoe vaak een bestand gedownload is.

  De functie is optioneel en wordt alleen aangezet wanneer daar expliciet naar wordt gevraagd.

  Naast een totaal sinds aanmaken en een totaal over de afgelopen 30 dagen, wordt ook een lijst getoond met daarin alle individuele keren dat het bestand is gedownload. Voorheen werd hier de datum en de tijd waarop het bestand is gedownload geregistreerd met daarbij het IP-adres van de bezoeker. Wanneer het bestand zo staat afgeschermd dat alleen bepaalde groepen ingelogde geregistreerde bezoekers het bestand kunnen downloaden wordt in de laatste kolom getoond welke geregistreerde bezoeker het bestand heeft gedownload.

  In het kader van de Privacywet en de verwerkingsovereenkomst die wij maken met onze klanten is het niet de bedoeling dat IP-adressen worden gelogd, omdat aan de hand van het IP-adres de individuele bezoeker herleidbaar is.

  Daarom hebben we de kolom met het IP-adres verwijderd uit het overzicht. De IP-adressen worden daarnaast niet meer door ons opgeslagen en alle eerder opgeslagen IP-adressen zijn automatisch verwijderd.

 • Toegangsrechten downloadbare bestanden

  In Sitebox is het mogelijk om (een gedeelte van) je website af te schermen voor alléén geregistreerde bezoekers. Dit betekent dat iemand aan de voorkant op je website zelf moet inloggen om de webpagina te bekijken.

  In de module Structuur & pagina's kun je deze rechten instellen op verschillende niveaus: De hele website, bepaalde mappen met webpagina's of individuele webpagina's.

  In de module 'Downloadbare bestanden' was het alleen mogelijk om de rechten in te stellen per bestand. Dit werd vaak vergeten, waardoor bestanden die alleen op afgeschermde delen van een website stonden tóch konden worden bekeken en gedownload door niet-ingelogde gebruikers die een directe URL hadden voor dit bestand.

  Het is nu mogelijk om voor een gehele map met downloadbare bestanden de rechten aan te passen. Wanneer bestand aan deze map wordt toegevoegd, geldt voor dit bestand meteen dezelfde rechten als voor de rest van de map.

  Let op! Wanneer er voor een map wel toegangsrechten zijn ingesteld worden de individuele toegangsinstellingen per downloadbaar bestand automatisch overschreven door de toegangsinstellingen van de map waarin deze bestanden staan. Wanneer er voor een map geen toegangsrechten zijn ingesteld is het wél mogelijk om voor individuele bestanden toegangsrechten in te stellen.

 • Siteimprove toegankelijkheid

  Siteimprove is een tool die door verschillende van onze klanten wordt gebruikt om de toegankelijkheid van de website te garanderen.

  Het is nu al mogelijk om vanuit Siteimprove rechtstreeks naar een webpagina binnen Sitebox te gaan om deze aan te passen. Dit gebeurt met een 'deeplink'. In plaats van een link naar de pagina op je website, linkt Siteimprove dan naar de pagina editor in Sitebox. Deze deeplink wordt automatisch gemaakt.

  Nu is het zo dat niet iedere pagina op je website ook een eigen pagina heeft in de module Structuur & Pagina's. Denk bijvoorbeeld aan nieuwsberichten waarvoor dynamisch automatisch pagina's worden aangemaakt. Je moet deze dus wijzigen in de module 'Nieuws' en niet de module 'Structuur & Pagina's. In dat geval werkt de deeplink niet, maar het wordt niet duidelijk waarom niet.

  In deze release hebben we een wijziging opgenomen waardoor je in dit geval een pop-up te zien krijgt die aangeeft dat de pagina niet geopend kan worden omdat deze niet bestaat of dynamisch is.

 • Sitebox Search

  Sitebox Search is een oude functie die in het verleden door sommige van onze klanten werd gebruikt om te kunnen zoeken naar webpagina's op de website. Sinds wij deze functie hebben gemaakt hebben de ontwikkelingen rond zoekmachines niet stil gestaan. Tegenwoordig is het ontwikkelen van een zoekmachine een specialisatie op zich.

  Onze partner Sooqr heeft een zoekmachine ontwikkeld die het mogelijk maakt om zoekresultaten te manipuleren en optimaliseren met gebruiksvriendelijke tools.

  Inmiddels zijn al onze klanten die gebruik maakten van Sitebox Search overgestapt op de zoekmachine van Sooqr. Daarom hebben wij in deze release de verouderde 'Sitebox Search' en alle daaraan gekoppelde tabbladen uit Sitebox verwijderd.

 • Templates

  In Sitebox hebben we twee manieren om Templates toe te voegen. Voor de meeste van onze klanten staan de templates in Sitebox zelf. Wanneer men een nieuwe pagina aanmaakt selecteer je de template door in een mappenstructuur naar de juiste template te navigeren en deze aan te klikken.

  Voor sommige klanten zijn de templates onderdeel van de programmatuur van de website en worden deze niet in Sitebox beheerd. Wanneer zij een template selecteren doen zij dit in een drop-down menu. Daaronder staat dan een leeg blok waar de templates uit Sitebox zouden staan, als deze er waren.

  Met deze wijziging wordt dit blok voortaan verborgen als er geen templates in Sitebox zelf staan.

 • Video player

  In het verleden maakten we voor het afspelen van MP4-videobestanden op je website met de H264-codec gebruik van een player. Op deze manier wisten we zeker dat men de video kon afspelen. Tegenwoordig ondersteunen de video players die in de verschillende browsers ingebouwd zitten allemaal dit videoformaat. Met deze wijziging worden de video's voortaan ook gewoon door de players van de browsers zelf afgespeeld.

 • Mappenstructuur Widgets

  Wanneer je in Sitebox een Widget kiest om toe te voegen aan een webpagina worden alle widgets getoond in een mappenstructuur. Hoe die mappenstructuur in elkaar zit heeft te maken met de techniek.

  Dit is niet altijd de meest logische mappenstructuur voor jou als eindgebruiker. Daarom hebben we het in deze release mogelijk gemaakt de mappenstructuur voor Widgets in Sitebox anders in te delen dan deze bij ons intern ingedeeld staan.

  Heb je er behoefte aan de huidige mappenstructuur voor Widgets anders in te delen? Laat het ons dan weten. Je kunt contact opnemen met helpdesk@care.nl, of gebruik maken van ons contactformulier.


Bugfixes

 • Geen geldig inlogaccount

  Als je inlogt in Sitebox met twee factor authenticatie (2FA), vul je op het eerste scherm je gebruikersnaam en wachtwoord in. Vervolgens kom je op een pagina voor de tweede inlogstap.

  Wanneer je stap 1 overslaat en rechtstreeks naar stap 2 gaat door deze bijvoorbeeld vanuit de geschiedenis van je browser te openen, probeerde Sitebox in het verleden de 2FA uit te voeren zonder te weten welke account moest worden geauthentiseerd. Dit ging uiteraard niet, en je kreeg een error 500 pagina te zien.

  Met deze bugfix zorgen we ervoor dat stap 2 even controleert of er bekend is welk account moet worden geauthentiseerd. Als dit niet bekend is word je automatisch teruggeleid naar de eerste inlogstap.

 • Foutmeldingen in Sitebox

  Wanneer er iets misgaat in Sitebox en je handeling niet opgeslagen kan worden in de database kon het voorkomen dat je een pop-up kreeg met een gedetailleerde foutrapportage. Deze rapportage komt normaal gesproken in onze fout log terecht.

  We hebben een wijziging aangebracht waardoor de rapportage correct in onze fout log komt te staan. Onze klanten krijgen voortaan gewoon een algemene melding dat er iets mis is gegaan.

 • Google Analytics

  Het kan soms voorkomen dat er geen informatie opgehaald kan worden vanuit Google Analytics omdat de Google server bijvoorbeeld even niet bereikbaar is. In dat geval werd er in het verleden geen informatie meer getoond op het Dashboard in Sitebox.

  We hebben een wijziging aangebracht waardoor in dat geval de eerder opgehaalde informatie blijft staan totdat er nieuwe informatie kan worden opgehaald.

Gerelateerde onderwerpen: