De release notes voor Sitebox Framework 4.14 met onder andere een verbetering van de validatie op BSN in onze formulieren.

Release date: 16-08-2022Wijzigingen

Update brondata

Dit is een reguliere update van de brondata die wij gebruiken voor internationalisering en lokalisatie van het CMS. Dit betekent dat de landenlijst up-to-date is en dat bijvoorbeeld datums in het juiste Nederlandse formaat worden getoond. In deze update zitten geen significante wijzigingen voor Nederlands, Engels of Duits.


Ondersteuning IBAN-rekeningnummer

Er is ondersteuning toegevoegd voor IBAN-rekeningnummers uit Djibouti en Rusland.


Bugfixes

BSN-validatie in formulieren

Voorheen werd alleen gevalideerd dat de ingevulde waarde voor een BSN-veld 9 karakters lang was. Wanneer de ingevulde waarde iets anders bevatte dan cijfers, werd er in onze logs wel een fout vermeld, maar de invuller kon gewoon verder.

We hebben dit aangepast zodat er wordt gecontroleerd of er precies 9 cijfers zijn ingevuld als BSN. Wanneer dit niet het geval is krijg de invuller een foutmelding.


Codeverbetering

In de meta data van een pagina kan een hoop informatie worden toegevoegd, waaronder het type code dat op de pagina wordt gebruikt. Deze wordt door ons standaard op een specifieke manier in de code gezet.

Nu blijkt dat deze methode alleen correct is wanneer dit type Javascript is.

Dit levert normaliter geen problemen op.

Voor sommige van onze klanten voegen we op basis van maatwerk specifieke informatie over de pagina toe aan de meta data volgens de schema.org gegevensopmaak.

Schema.org is een samenwerking van verschillende grote zoekmachines. Het doel is om het web te verbeteren door een gestructureerd schema voor gegevensopmaak te creëren dat wordt ondersteund door grote zoekmachines. Deze opmaak helpt zoekmachines de informatie op webpagina's te begrijpen en rijkere zoekresultaten te bieden.

Bij het gebruik van deze scherma.org gegevensopmaak leverde de methode waarmee het type code in de meta data werd gezet een validatiefout op. Hierdoor konden de zoekmachines deze scherma.org gegevensopmaak niet herkennen.


Validator IPv6 validatie

Er zijn verschillende plaatsen in Sitebox waar IP-adressen kunnen worden ingesteld. Denk bijvoorbeeld aan de IP-adressen waarmee een persoon mag inloggen, of de IP-adressen die toegang hebben tot een bepaalde pagina. Dit kan in de instellingen van een item, maar we kunnen dit ook in de configuratie regelen. Voor IPv6 IP-adressen kunnen we ook een range instellen, wanneer het niet gaat om één IP-adres, maar een set aan IP-adressen.

Er zat een fout in de validator van IP-adressen waarbij de maximale range te klein was ingesteld. Dit betekende dat wanneer de range te groot was, er geen validatie kon plaatsvinden.

Hierdoor kon het voorkomen dat wanneer je IP-adres binnen de range viel, je IP-adres nog steeds door de validator werd afgekeurd. Mensen die geen toegang behoren te hebben konden niet door deze fout alsnog toegang krijgen.

Wanneer de IP-adressen standaard aan een item waren toegevoegd, kon dit ertoe leiden dat wanneer de ingestelde range te groot was, het item niet langer opgeslagen kon worden bij een wijziging.


Gerelateerde onderwerpen: