De release notes voor Sitebox CMS 5.19 met hierin een globale toegangsbeperking voor afbeeldingen, video's en downloadbare bestanden.

Release date: 02-05-2023


Op deze pagina:


Nieuw in deze release

Globale toegangsbeperking voor bestanden

Tot nu toe konden afbeeldingen en video’s alleen op bestandsniveau worden afgeschermd. Downloadbare bestanden konden ook op map niveau worden afgeschermd.

Voor het 'Intranet in de Cloud' is het belangrijk dat het intranet ook alleen toegankelijk is voor diegenen die zijn ingelogd. Daarom hebben we de mogelijkheid toegevoegd om een globale toegangsbeperking in te stellen voor afbeeldingen, video’s en downloadbare bestanden.

Dit voorkomt dat de instelling wordt vergeten, en hiermee gevoelige informatie buiten de gemeente wordt gedeeld.


Wijzigingen

Verbeteren log meldingen

Verbeteren van log meldingen zodat problemen beter kunnen worden geïdentificeerd. Als eindgebruiker merk je hier niets van.


Bugfixes

Het Widget menu

Sinds release Sitebox CMS 5.17 zijn er nieuwe mogelijkheden voor het instellen van parameters bij Widgets. Hierbij is een onbedoelde verandering opgetreden.

Wanneer je een Widget wilt toevoegen krijg je een menu te zien waarin je de Widget kunt selecteren. In dit menu worden op dit moment de technische namen gebruikt die wij aan de Widgets en de mappen hebben gehangen. Deze map namen zijn niet altijd even duidelijk voor jou als gebruiker

 In deze release hebben we dit opgelost, zodat het menu beter te navigeren is.


Items buiten de mappen in Sitebox

Voor onze ‘Intranet in de Cloud’ oplossing maken we gebruik van andere technieken dan andere Sitebox installaties. Met deze techniek bleek dat items die niet in een map stonden in Sitebox niet konden worden geselecteerd. Hierdoor was het niet mogelijk om wijzigingen aan te brengen aan deze items. Het was ook niet mogelijk de items te publiceren. Dit probleem hebben we opgelost.


Gerelateerde onderwerpen: