De release notes voor Sitebox CMS 5.21 met onder andere wijzigingen aan de styling van het inlogscherm van Sitebox.

Release date: 07-11-2023


Op deze pagina:


Wijzigingen

Inlogscherm Sitebox CMS

De invoervelden voor e-mailadres en wachtwoord op het Sitebox CMS inlogscherm hadden involdoende witruimte in het veld zelf, waardoor het in bepaalde browsers niet zichtbaar was dat de cursor in het veld stond. Er is hiervoor extra witruimte toegevoegd.


Foutmeldingspagina bij IP-restrictie

Het is mogelijk gemaakt om per applicatie een aangepaste foutmeldingspagina te tonen, als toegang tot die applicatie is beperkt op IP-adres. Dit is bijvoorbeeld van toepassingen op acceptatieomgevingen of intranetten.


Security HTTP headers

Ondersteuning toegevoegd voor de volgende HTTP-headers:

  • Permissions Policy (voorheen Feature-Policy)
  • Cross-Origin-Opener-Policy


Objectenmodule

Het is vanaf nu mogelijk om de configuratie van de objectenmodule eenvoudig te kopiëren en plakken, zodat deze overgenomen kan worden in andere omgevingen, bijvoorbeeld van acceptatie naar productie. Hierdoor is het niet meer nodig om dit handmatig opnieuw in te richten.


Bugfixes

Niet-afbrekende spatie achter links

Als in de teksteditor een link werd ingevoerd en hierna een spatie (met verdere tekst) werd getypt, werd er voor de spatie een   HTML-entiteit gebruikt. Dat is een spatie die ervoor zorgt dat er geen afbreking plaatsvindt tussen deze woorden. Daardoor werden zinnen dus niet correct afgebroken op kleine schermen.


Dit probleem trad alleen in in Google Chrome en Microsoft Edge. De niet-afbrekende spaties worden nu bij het opslaan automatisch vervangen door normale spaties.


Gerelateerde onderwerpen: