De release notes voor Sitebox CMS 6.0.3 met onder andere verschillende verbeteringen aan de nieuwe vormgeving.

Release date: 10-04-2024


Op deze pagina:


Wijzigingen

Aantal kolommen in de samenvatting

Wanneer je een item aanklikt krijg je een samenvatting te zien. In de oude vormgeving stond deze samenvatting onderaan in het scherm, en werd de informatie in kolommen getoond. Hierbij was ingesteld dat er maximaal 3 kolommen mochten zijn, om horizontaal scrollen te voorkomen.


In de nieuwe vormgeving staat alle informatie onder elkaar, en is er geen sprake meer van kolommen. Wanneer er meer informatie is dan op het scherm past, kun je verticaal scrollen, wat geen probleem is.


Daarom hanteren we nu geen maximum meer voor het aantal kolommen.


Bugfixes

Styling Pop-up Header

Wanneer je binnen Sitebox op de knop ‘Publiceren’ klikt, sluit de pop-up waarin je aan het werken was. In sommige modules is het mogelijk om het item te publiceren, maar de pop-up open te houden door op de knop ‘Publiceren’ te klikken, terwijl je de Control-knop ingedrukt houdt.


Dit geldt vooral voor modules voor ontwikkelaars waar je als Administrator geen toegang toe hebt.


Wanneer je dit deed, verdween de styling van de pop-up header. Dit probleem hebben we opgelost.


Pagina templates

Voor de templates van een pagina zijn er op dit moment twee opties:

  • De originele optie, waarbij de templates in een ontwikkelaarsmodule van Sitebox staan.
  • De nieuwe optie, waarbij de templates buiten Sitebox worden beheerd.


Deze templates hebben ieder een eigen selectiemenu in het tabblad ‘Algemeen’ van een webpagina.


Voor de meeste Sitebox installaties geldt dat we óf alle templates in Sitebox beheren, of buiten Sitebox. Waardoor je maar één selectiemenu ziet.


Het komt maar heel beperkt voor dat er templates op beide plekken staan, en er dus ook 2 selectiemenu’s worden getoond.


Wanneer dit wél het geval is, was het mogelijk om in beide menu’s een template te selecteren, waardoor het niet meer duidelijk is welke template nu geldt.


We hebben dit aangepast. Wanneer je nu een template selecteert in het ene menu, en er was al een template geselecteerd in het andere menu, dan wordt deze eerdere selectie automatisch gedeselecteerd.


Verwijderen van een pagina

Wanneer je een pagina verwijdert, krijg je een pop-up te zien, die vraagt of je de pagina echt wilt verwijderen. In de header van deze pop-up wordt het URL-veld van de pagina getoond.


Dit is een smalle pop-up, waardoor bij pagina’s met een lange URL deze niet volledig te zien is. We zorgen er nu voor dat de breedte van deze pop-up zich automatisch aanpast bij een langere URL, waardoor deze maximaal 1024 pixels breed kan zijn.


Details van een geregistreerde bezoeker

De module geregistreerde bezoekers lijkt veel op die van Sitebox gebruikers. Deze module wordt gebruikt wanneer je een afgeschermd deel van je website hebt, waarvoor je bezoeker moet inloggen.


Wanneer je bij een geregistreerde bezoeker op de knop ‘Details’ klikt, krijg je de details van deze bezoeker te zien. In het tabblad ‘Twee Factor Authenticatie’ van de pop-up werden de 2FA statussen aangegeven met een 0 en een 1, in plaats van met ‘ja’ en ‘nee’.


Dit probleem hebben we opgelost.


Gerelateerde onderwerpen: