De release notes voor Sitebox Framework 4.16.1 met een bugfix voor een probleem waarbij geëxporteerde spreadsheets niet meer juist werden gevuld.

Release date: 22-12-2022


Op deze pagina:

Bugfixes

Spreadsheets

In release Sitebox Framework 4.16 zijn een aantal libraries vervangen. Zo is ook de PHPExcel library vervangen door PhpSpreadsheet. Hierbij is een bug ontstaan, waarbij in geëxporteerde spreadsheets de kolommen niet juist werden gevuld. De informatie uit kolom A ontbrak of werd in kolom Z geplaatst.


We hebben dit probleem opgelost waardoor de juiste informatie weer in de juiste kolommen staat.


Gerelateerde onderwerpen: