De release notes voor Sitebox CMS 5.18 met hierin verschillende bugfixes en verbeteringen aan de algemene code van Sitebox.

Release date: 07-02-2023


Op deze pagina:


Wijzigingen

Verbetering code

Er zijn verschillende plug-ins en andere stukken code die niet meer worden gebruikt. Deze zijn opgeruimd. Ook zijn verschillende andere codeverbeteringen toegepast, zoals het bijwerken van externe libraries, het verplaatsen van code en het verbeteren van code. Deze verbeteringen leiden niet tot functionele wijzigingen.


Bugfixes

Spelfout in de redirect module

Wanneer je een nieuwe redirect aanmaakt stond er een spelfout in de pop-up. Deze spelfout is gecorrigeerd.


Lang tekstalternatief video

Sinds release Sitebox CMS 5.16 is het mogelijk om een tekstalternatief aan een video te koppelen. Wanneer er lange tekstalternatieven aan een video werden gekoppeld, kon het door een bug in de code zo zijn dat je een foutmelding kreeg. Deze bug is nu opgelost.


Redirects met een #

In de meeste gevallen gebruik je wanneer je naar een webpagina linkt alleen de URL van de pagina. Soms wil je linken naar een specifiek onderdeel op de webpagina. Hiervoor kun je een anker (of interne link) toevoegen aan het begin van de content waar je naartoe wilt linken. 


De naam van deze interne link zet je vervolgens achter een # aan het einde van de URL van de webpagina. Wanneer deze link wordt gebruikt, dan scrolt de browser automatisch naar het juiste onderdeel.


Door een bug ging dit mis wanneer er een redirect was ingesteld voor de pagina.


Wanneer de bezoeker alleen de originele URL gebruikte, werd deze wél doorgestuurd naar de nieuwe pagina volgens de redirect. Wanneer de bezoeker de URL met de #code erachter gebruikte, dan werd deze niet doorgestuurd naar de nieuwe pagina volgens de redirect.


We hebben dit probleem opgelost waardoor je in beide gevallen correct wordt doorgestuurd.


Sommige achtergrondtaken draaien een kwartier later

In release Sitebox CMS 5.17 zijn verschillende verouderde libraries bijgewerkt en vervangen. Een van de vervangen libraries stuurt de achtergrondtaken in Sitebox aan. Denk bijvoorbeeld aan het ophalen en bijwerken van een lijst met vacatures vanuit een externe website.


De nieuwe library bleek op een net iets andere manier te werken, waardoor vele taken pas een kwartier later uitgevoerd werden dan gepland.


Hoewel dit in veruit de meeste gevallen geen problemen opleverde. Wel bleek dat achtergrondtaken die eens per kwartier werden uitgevoerd hierdoor in sommige gevallen maar eens per half uur werden uitgevoerd. Voor achtergrondtaken die alleen informatie van de afgelopen 15 minuten bijwerkten betekende dit onder bepaalde voorwaarden dat een gedeelte van de informatie niet werd verwerkt.

Voor achtergrondtaken van klanten die problemen ondervonden zijn gezien de ernst van de situatie meteen (tijdelijke) maatwerkoplossingen geboden. Deze bugfix is een structurele oplossing voor het probleem.


Gerelateerde onderwerpen: