De release notes voor Sitebox CMS 6.0.2.

Release date: 05-03-2024


Op deze pagina:


Wijzigingen

2FA i.c.m. inloggen via Azure

Met Sitebox 6 is het mogelijk om inloggen via Azure te configureren. In dat geval zal de Azure-omgeving, mits zo geconfigureerd, de 2FA controle doen. Het is dan niet meer nodig dat Sitebox CMS óók een 2FA methode aanbiedt, ook niet als geconfigureerd staat dat dit geforceerd ingeschakeld moet zijn voor alle gebruikers. Het is vanaf nu mogelijk om bij een Azure login, waarvan bekend is dat deze 2FA aanbiedt, de 2FA controle van Sitebox CMS over te slaan.


Design verbeteringen

We hebben een aantal design verbeteringen doorgevoerd:

De pop-up met moduleinstellingen gebruikte nog niet de nieuwe benamingen in de knoppen.

De styling van formuliervelden van het type selectiesuggestie is verbeterd.Bugfixes

Automatisch scrollen bij verslepen inhoud op een pagina

Met Sitebox 6 is het mogelijk om onderdelen binnen een pagina te verslepen en de volgorde aan te passen. Dit werkte niet goed bij grote tekstblokken, omdat tijdens het verslepen de pagina niet automatisch omhoog of omlaag scrolde. Dat is nu opgelost.


Niet-afbrekende spatie achter links

In Sitebox CMS 5.21 en Sitebox CMS 5.22 hebben we een tweetal wijzigingen gedaan met betrekking tot het vervangen van niet-afbreekbare spaties door spaties. Dit zorgde er echter voor dat in Chrome en Edge de niet-afbreekbare spatie geheel werd verwijderd in plaats van vervangen door een gewone spatie. Dat is nu hersteld.


Tekst editor wordt niet vergroot bij maximaliseren pop-up

Als je een pop-up maximaliseerde, werden niet alle tekst editors (elk op een eigen tabblad) mee vergroot, maar behielden soms de oorspronkelijke hoogte. Dit is nu opgelost zodat deze altijd meegroeien of krimpen bij het vergroten of verkleinen van de pop-up.


Filteren op alle pagina's in Structuur en pagina's was niet meer mogelijk

Met Sitebox CMS 6.0.1 is er een aanpassing gemaakt waarmee het per abuis niet meer mogelijk was om via de snelle filteroptie te zoeken op naam of ID van pagina's in de hele website. In plaats daarvan werkte de filtering alleen op pagina's die direct op het hoogste niveau binnen de website stonden, maar niet in submappen.


In Sitebox CMS 5.16 was dit echter als nieuwe functie bewust toegevoegd en dat werkte niet meer. Dit is nu hersteld zodat de filtering zoekt binnen alle pagina's van de website.


Wil je zoeken binnen een specifieker bereik, dan kun je het uitgebreid zoeken gebruiken.


Opslaan meldingen niet mogelijk

Bij het opslaan van een melding in de meldingenmodule, kreeg je de fout "Invalid time". Het kwam zowel voor bij het opslaan van een nieuwe melding als bij het bewerken van een bestaande melding. Dit is ontstaan door de date picker aanpassingen van Sitebox CMS 6.0.1 en de fout nu opgelost.


Aanmaken pagina's niet mogelijk voor sommige gebruikersgroepen

Gebruikersgroepen die slechts toegang hebben tot één website binnen een Sitebox omgeving met meerdere website, konden geen nieuwe pagina's aanmaken. Dit probleem is ontstaan met Sitebox CMS 6.0.0. De rechten zijn goed ingesteld, maar de controle hierop bevatte een fout.


Deze fout is nu hersteld. Het is niet nodig om de rechten hierna aan te passen. Deze gebruikersgroepen kunnen per direct weer nieuwe pagina's aanmaken.


Detailinformatie bij gebruikersmodule toont verkeerde 2FA instellingen

De pop-up met detailinformatie over een gebruiker in de gebruikersmodule, toonde verkeerde informatie op het tabblad "Twee traps authenticatie". Als 2FA geforceerd ingeschakeld is voor alle gebruikers, was dat hier niet zichtbaar. Dit is hersteld.


Detailinformatie bij map in Structuur & pagina's module

De pop-up met detailinformatie over een map in de Structuur & pagina's module kon niet geopend worden. Er leek niets te gebeuren en er werd geen foutmelding getoond. Dit is hersteld en deze detail pop-up kan weer geopend worden.

  


Bekende problemen

Verslepen naar een andere map werkt soms niet

Het komt soms voor dat het verslepen van een object naar een andere map niet werkt. Dit komt op willekeurige momenten voor in meerdere modules. Het is momenteel nog niet mogelijk om het probleem te reproduceren of te achterhalen waar de oorzaak ligt.


Voor nu adviseren wij om bij een foutmelding het direct nogmaals te proberen. Als dat ook niet lukt, kun je het browservenster verversen en het daarna opnieuw proberen.Gerelateerde onderwerpen: