Handleiding voor het aanmaken van profielen, bestuursgroepen, politieke partijen en vergaderingen. Je vindt deze modules onder het kopje 'Gemeente'.


Op deze pagina:


Hoe profielen, bestuursgroepen, politieke partijen en vergaderingen worden toegevoegd aan je webpagina is afhankelijk van hoe we dit hebben ingericht voor jou. Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op via helpdesk@care.nl.


Profiel aanmaken

Een profiel van een persoon aanmaken doe je in de module 'Profielen'. Je vindt deze module onder het kopje 'Gemeente':


schermafdruk van het menu bij het kopje gemeente


Klik binnen de module 'Profielen' aan de rechterzijde van de pagina op de actieknop icoon voor toevoegen 'toevoegen'.


schermafdruk van de module profielen met een pijl naar de actieknop toevoegen


In het eerste tabblad vul je de algemene gegevens van de persoon in, zoals naam, functie. Je kunt hier een politieke partij selecteren uit de bestaande politieke partijen waar de persoon onderdeel van is. Je kunt hier ook een foto van de persoon toevoegen. 


In het tweede tabblad vul je de contactgegevens in van de persoon.


In het derde tabblad kun je een bestuursgroep selecteren uit de bestaande bestuursgroepen waar de persoon onderdeel van is. Wanneer de persoon onderdeel is van meerdere bestuursgroepen, kun je door Ctrl ingedrukt te houden meerdere bestuursgroepen selecteren.


schermafdruk van de eerste drie tabbladen van het scherm profiel toevoegen

In het vierde tabblad kun je met de teksteditor een beschrijving van de persoon opstellen. Op het vijfde tabblad kun je met de teksteditor de nevenfuncties van de persoon beschrijven.


Klik op 'OK' wanneer je klaar bent. Wanneer je het profiel meteen wilt publiceren, klik je op 'OK & Publiceren'. Je kan het profiel altijd later weer aanpassen of offline halen. Bestuursgroep aanmaken

Een bestuursgroep aanmaken doe je in de module 'Bestuursgroepen'. Je vindt deze module onder het kopje 'Gemeente':


schermafdruk van het menu bij het kopje gemeente


Klik binnen de module 'Bestuursgroep' aan de rechterzijde van de pagina op de actieknop icoon voor toevoegen 'toevoegen'.


schermafdruk van de module bestuursgroepen met een pijl naar de actieknop toevoegen


In het eerste tabblad vul je de naam van de bestuursgroep. Je kunt hier ook een voorzitter en griffier selecteren uit de bestaande profielen.


In het tweede tabblad selecteer je uit de bestaande profielen de profielen die onderdeel zijn van de bestuursgroep. 


In het derde tabblad kun je de contactgegevens van de bestuursgroep invullen met de teksteditor.


schermafdruk van de drie tabbladen van het scherm bestuursgroep toevoegen

Klik op 'OK' wanneer je klaar bent. Wanneer je de bestuursgroep meteen wilt publiceren, klik je op 'OK & Publiceren'. Je kan de bestuursgroep altijd later weer aanpassen of offline halen. Volgorde van profielen binnen bestuursgroep

Binnen de module 'Bestuursgroepen' kun je instellen op welke volgorde de leden van de bestuursgroep worden getoond op je website.


Selecteer de bestuursgroep waarvoor je de volgorde van de profielen wilt instellen en klik aan de rechterzijde van de pagina op de actieknop icoon voor toevoegen'Sort order'.


schermafdruk van de module bestuursgroepen met een pijl naar de actieknop sort order


Er verschijnt een pop-up scherm met daarin alle profielen die binnen de bestuursgroep ingesteld staan. Je kunt ze op volgorde zetten door ze naar de juiste plek in de rij te slepen.


Klik vervolgens op 'Save' als je klaar bent.


schermafdruk van het scherm waarmee je de volgorde van de profielen kunt instellenPolitieke partij aanmaken

Een politieke partij aanmaken doe je in de module 'Politieke partijen'. Je vindt deze module onder het kopje 'Gemeente':


schermafdruk van het menu bij het kopje gemeente


Klik binnen de module 'Politieke partijen' aan de rechterzijde van de pagina op de actieknop icoon voor toevoegen 'toevoegen'.


schermafdruk van de module politieke partijen met een pijl naar de actieknop toevoegen


In het eerste tabblad vul je de naam van de politieke partij. Je kunt hier ook een afbeelding van de partij toevoegen en eventueel de URL van de website.


In het tweede tabblad voeg je een beschrijving toe van de partij met de teksteditor.


schermafdruk van de twee tabbladen van het scherm politieke partij toevoegen

Klik op 'OK' wanneer je klaar bent. Wanneer je de bestuursgroep meteen wilt publiceren, klik je op 'OK & Publiceren'. Je kan de bestuursgroep altijd later weer aanpassen of offline halen. Vergadering aanmaken

Een vergadering aanmaken doe je in de module 'Vergaderingen'. Je vindt deze module onder het kopje 'Gemeente':


schermafdruk van het menu bij het kopje gemeente


Klik binnen de module 'Vergaderingen' aan de rechterzijde van de pagina op de actieknopicoon voor toevoegen 'toevoegen'.


schermafdruk van de module vergaderingen met een pijl naar de actieknop toevoegen


In het eerste tabblad vul je de naam van de vergadering, de datum en de tijd. Je kunt hier ook een voorzitter en griffier selecteren uit de bestaande profielen en een bestuursgroep uit de bestaande bestuursgroepen.


In het tweede tabblad kun je met de teksteditor de agenda voor de vergadering toevoegen.


In het derde tabblad kun je na de vergadering de notulen toevoegen met de teksteditor.


schermafdruk van de drie tabbladen van het scherm vergadering toevoegen

Klik op 'OK' wanneer je klaar bent. Wanneer je de vergadering meteen wilt publiceren, klik je op 'OK & Publiceren'. Je kan de bestuursgroep altijd later weer aanpassen of offline halen.Gerelateerde onderwerpen: