De release notes voor Sitebox Framework 4.6.1 met onder andere: Hotfix voor een issue waarbij datum validatie in formulieren niet goed werkte in IE en OS Safari.


Op deze pagina:


Bug fixes

 • Datepicker

  In het verleden gebruikte de datumvelden in formulieren op de website een standaard datepicker. Deze datepicker was niet compatible met de standaarden van het DigiD-assessment.

  In de releases Gemeentebox 1.19 en Sitebox Framework 4.5 hebben een aanpassing gedaan waardoor deze datum velden gebruik maken van de datepicker van de browser zelf.

  Omdat Internet Explorer en OS Safari geen inherente datepicker hadden, kon er in deze browsers geen gebruik van worden gemaakt.

  In release Sitebox Framework 4.6 is een datepicker toegevoegd die kan worden gebruikt wanneer de browser geen eigen datepicker heeft.

  Deze datepicker maakte gebruik van een ander format: yyyy/mm/dd in plaats van dd/mm/yyyy. Het stukje code dat de datum moest vertalen werkte niet goed waardoor velden in formulieren waarop een datumvalidatie zat een foutmelding gaven.

  Met deze fix is dat probleem opgelost.


Gerelateerde onderwerpen: