De release notes voor Gemeentebox 1.22 met onder andere: Ondersteuning voor reCAPTCHA v3, toegankelijkheidsverbeteringen en verbeteringen aan de repetitive fieldsets.


Op deze pagina:


Nieuw in deze release

 • ReCAPTCHA v3

  Het is nu mogelijk om in formulieren gebruik te maken van reCAPTCHA v3.

  Voor gemeenten die nieuw gebruik maken van reCAPTCHA zullen we automatisch gebruik maken van reCAPTCHA v3.

  Wanneer je op dit moment al gebruik maakt van reCAPTCHA en je wilt deze laten upgraden naar reCAPTCHA v3, neem dan contact op met helpdesk@care.nl, of maak gebruik van ons contactformulier. We brengen alleen de tijd in rekening die nodig is om de huidige reCAPTCHA om te zetten in reCAPTCHA v3.


Toegankelijkheidsverbeteringen

 • Succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

  De standaard foutmeldingen voor de velden e-mailadres en telefoonnummer waren reeds verbeterd in de release Gemeentebox 1.21. Hierbij zijn de login methoden voor bedrijven over het hoofd gezien. De foutmeldingen voor e-mailadres en telefoonnummer zijn nu ook verbeterd voor de bedrijfsgegevens.


Andere wijzigingen

 • Download ingevulde gegevens

  Sinds de release Gemeentebox 1.20 is het mogelijk om in e-formulieren de optie te geven de ingevulde gegevens te downloaden als PDF.

  De tekst voor deze optie was 'Download ingevuld formulier'. Deze tekst hebben we aangepast naar 'Download ingevulde gegevens'.

 • Postcodevalidatie

  We hebben in verschillende inlogmethoden de postcodevalidatie toegevoegd voor het postcode veld. Het geldt voor alle inlogmethoden die deze postcodevalidatie nog niet hadden. Wanneer er in het veld een postcode wordt ingevuld die niet voldoet aan het Nederlandse format voor postcodes, wordt een foutmelding getoond wanneer men door wil naar de volgende stap.

 • Ruimtelijke plannen met bijlagen

  Sommige gemeenten gebruiken de objectenmodule om ruimtelijke plannen te tonen op de website. Deze ruimtelijke plannen worden vanuit een externe website ingeladen.

  Sommige plannen hadden erg veel bijlagen. De informatie over deze bijlagen konden dan niet worden opgeslagen in de database. Deze database wordt gebruikt om in Sitebox in de objectenmodule te kunnen zoeken.

  We hebben een wijziging aangebracht waardoor de informatie over de bijlagen niet meer wordt opgeslagen in deze database. Het is hierdoor niet meer mogelijk om in de module objecten in Sitebox te zoeken op de titel van een bijlage van een plan.

  Let op! Het gaat hierbij niet over de zoekfunctie op de website zelf, maar om het zoeken binnen de module in Sitebox.


Bug fixes

 • Time-out op formulieren

  Wanneer op een e-formulier langer dan 15 minuten niet 'verder' of 'terug' wordt gegaan, verloopt het formulier. Wanneer na deze time-out op 'verder' werd geklikt, kon het soms voorkomen dat de invuller vanuit de time-out pagina het formulier niet opnieuw kon starten.

  In deze release hebben we dit probleem opgelost.

 • Verbeteren 'Nog een item toevoegen' 1

  Het is mogelijk om in een e-formulier een blokje vragen één of meerdere keren in te vullen.

  Onder het blokje stat dan een knop met 'Nog een [Item] toevoegen'. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om één of meerdere contactpersonen op een formulier in te vullen. We noemen dit een 'repetitive fieldset'.

  Nog een contactpersoon toevoegen kan op twee manieren.

  De eerste manier is door de pagina te vernieuwen wanneer je op 'Nog een [item] toevoegen' klikt. Het reeds ingevulde blokje kun je nog aanpassen en een nieuw blokje met invulvelden wordt hieronder geplaatst.

  Bij de tweede manier wordt de pagina niet opnieuw geladen, maar wordt er toch een tweede blokje toegevoegd om in te vullen.

  Bij de tweede manier werd in het tweede blokje soms informatie overgenomen uit het voorgaande blokje. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. In deze release zit een wijziging waardoor het tweede blokje gewoon netjes leeg wordt toegevoegd.

 • Verbeteren 'Nog een item toevoegen' 2

  De 'repetitive fieldset' heeft een titel wanneer deze wordt ingezet. Deze titel wordt op meerdere plaatsen in het formulier gebruikt. Hierbij werd de titel letterlijk overgenomen.

  Dit betekende dat wanneer de titel een hoofdletter had (Bijvoorbeeld 'Contactpersoon') er altijd een hoofdletter werd gebruikt. Ook op plekken waar dit niet de bedoeling was. (Denk bijvoorbeeld aan de knop 'Nog een Contactpersoon toevoegen'.

  We hebben een wijziging aangebracht waardoor de titel automatisch correct wordt aangepast. Hierdoor wordt de titel overal correct met of zonder hoofdletter gebruikt.


Gerelateerde onderwerpen: