De release notes voor Gemeentebox 1.23 met onder andere het zelf importeren van de afval kalender.


Op deze pagina:


Nieuw in deze release

 • Ondersteuning 'Afspraak maken' uitschakelen

  Op het moment dat het tijdelijk niet mogelijk is om een afspraak te maken voor een product uit de Kennisbank in Intranet 2.0 en deze in de afsprakensoftware wordt uitgezet, wordt het product automatisch offline gezet. Je kunt het product dan alleen weer online zetten en houden door de afspraakcode te verwijderen.

  Wanneer een product geen afspraakcode heeft en de afspraak weer actief wordt gezet in de afsprakensoftware, kunnen deze niet automatisch gekoppeld worden. Er wordt dan een nieuw offline product aangemaakt in de Kennisbank in Intranet 2.0.

  Dit is uiteraard geen prettige manier van werken.

  We werken daarom aan een oplossing waarbij een afspraak tijdelijk kan worden uitgeschakeld zonder de afspraakcode te verwijderen.

  Let op! De ondersteuning voor deze wijziging is nu toegevoegd aan zowel Intranet 2.0 als Gemeentebox. Wel moet dit per gemeente worden geconfigureerd. Dit kan pas nadat de release live is op de productieomgeving. Mocht je willen weten wanneer deze functionaliteit wordt ingeschakeld voor jouw gemeente, neem dan contact op met helpdesk@care.nl, of maak gebruik van ons contactformulier.

 • Importeren afvalkalender

  Het vernieuwen van de afvalkalender kan alleen door het vernieuwde bronbestand aan ons door te sturen. In deze release hebben we ondersteuning toegevoegd voor een nieuwe module waarmee je zelf het bronbestand van de gewijzigde afvalkalender kunt importeren.

  We gaan deze in de komende periode testen. Wanneer de module beschikbaar komt voor gebruik laten we je dit weten.

Andere wijzigingen

 • Postcode API

  Enige tijd geleden is de postcode API een betaalde dienst geworden. In het verleden was de postcode API gratis. Voor de gemeenten die de betaalde dienst hebben afgenomen is de oude API-key vervangen door de nieuwe. Voor de geementen die geen betaalde service hebben afgenomen is het automatisch aanvullen van het adres in de configuratie uitgezet.

  Met deze wijziging hebben we de oude, niet langer werkende API-key definitief verwijderd.

  Wanneer je toch gebruik wilt maken van het automatisch aanvullen van adressen op basis van postcode en huisnummer, kun je zelf een abonnement afsluiten voor de postcode API. Neem vervolgens contact op met helpdesk@care.nl, of maak gebruik van ons contactformulier.

 • BSN bij inloggen met DigiD

  Wanneer wordt ingelogd met DigiD werd altijd automatisch ook het BSN opgehaald. Deze is niet altijd nodig. Met deze wijziging kunnen we centraal voor de gemeenten instellen of het BSN wel of niet wordt opgehaald. Op de standaard instelling is het wel mogelijk om uitzonderingen te maken voor specifieke formulieren.

 • Verwerken van formulieren

  Wanneer er een formulier wordt ingevuld door een bezoeker aan je website, zorgen we achter de schermen voor een correcte afwerking van het formulier. Denk bijvoorbeeld voor het sturen van informatie aan een zaaksysteem, het versturen van een bevestiging aan de bezoeker en het versturen van de ingevulde gegevens aan de gemeente.

  Deze afhandeling werd gedaan door verschillende stukjes code. We hebben deze stukjes code samengevoegd waardoor de afhandeling van formulieren nu op één centrale plek gebeurt.

Gerelateerde onderwerpen: