De release notes voor Gemeentebox 1.25 met onder andere: Updaten van de CVDR- en GVOP-koppelingen naar versie 2.0 en het verplaatsen van de instructie ‘Velden met een * zijn verplicht’ in formulieren.


Op deze pagina:


Toegankelijkheidsverbetering

 • Succescriterium 3.3.2 Labels en instructies

  Vanuit de toegankelijkheidseisen is het belangrijk dat verplichte velden duidelijk met een pictogram worden aangegeven. Wat dit pictogram betekent moet vóór de invoervelden worden uitgelegd. Bij de CARE formulieren stond deze instructie onderaan het formulier: ‘Velden met een * zijn verplicht’.

  Zoals aangekondigd in onze nieuwsbrief 'Tips & info september 2021' hebben we de melding op alle gemeentelijke formulieren verplaatst. De melding staat nu boven het eerste formulierveld in iedere stap.


Andere wijzigingen

 • Update SRU-koppeling CVDR/GVOP naar versie 2.0

  KOOP faseert de oude SRU-koppeling 1.2 voor CVDR en GVOP uit en gaat verder met de nieuwe koppeling, versie 2.0. SRU is een standaard die over de gehele wereld gebruikt wordt om data uit een database op te vragen via internet. Deze standaard is niet door KOOP zelf ontwikkeld.

  Ergens in het afgelopen jaar is KOOP met versie 2.0 gestart. Hierbij hebben ze de manier waarop informatie wordt opgevraagd geherstructureerd waarbij ze zijn afgeweken van zowel de SRU standaard als de door KOOP opgestelde handleiding op verschillende punten. Dit is niet alleen ingesteld voor de 2.0 koppeling, maar ook voor de 1.2 koppeling voor CVDR.

  Dit betekent dus dat ondanks dat de oude koppeling nog niet officieel was uitgefaseerd en gewoon zou moeten werken, de oude manier van informatie opvragen een verouderde lijst oplevert welke niet meer wordt bijgewerkt. Hiervan heeft KOOP aangegeven dat dit voor de 1.2 koppeling niet wordt teruggedraaid, waarmee de 1.2 koppeling eigenlijk onofficieel is uitgefaseerd.

  Is deze release hebben wij zover de CVDR-koppeling als de GVOP-koppeling geüpdatet naar versie 2.0.

 • Zoeken op verordeningen (CVDR)

  Verschillende gemeenten gebruiken een applicatie waarmee alle verordeningen in een lijst op de eigen website worden gedeeld. Hierbij wordt een link geplaatst naar de verordening op www.overheid.nl met als linktekst de titel van de verordening.

  Deze titels kunnen nu ook worden toegevoegd aan Sooqr zodat bezoekers van je website op de titel van de verordening zelf. Het zoekresultaat leidt altijd naar de webpagina met de lijst verordeningen. Hier kan de bezoeker klikken op de link naar www.overheid.nl.

  De verordeningen worden niet automatisch toegevoegd aan de zoekfunctie. Dit kan per gemeente worden ingesteld. Wil je hier gebruik van maken? Neem dan contact op met helpdesk@care.nl, of maak gebruik van ons contactformulier.

  Bekendmakingen zullen in een volgende release worden toegevoegd aan Sooqr. Voor nu geldt de wijziging alleen voor verordeningen.

 • Uitgaande mail op de acceptatieomgeving

  De acceptatieomgeving wordt gebruikt om te testen. Hierbij moet natuurlijk ook getest worden of uitgaande mail juist wordt verstuurd en hoe deze mail eruitziet.

  Vaak wordt op de acceptatieomgeving dezelfde ontvanger bij de gemeente ingesteld als op de productieomgeving. Deze e-mail verschilde niet van de e-mails zoals deze op de productieomgeving worden verstuurd. Daarom kon het soms verwarrend overkomen wanneer een ontvangen onverwacht een testmail kreeg.

  We hebben een wijziging aangebracht aan het onderwerp van alle uitgaande e-mail vanaf de gemeentelijke acceptatieomgevingen. Deze beginnen voortaan met [TEST].

 • Volgorde gegevens StUF-BG 3.10

  Wanneer op een formulier kan worden ingelogd met DigiD vullen we verschillende persoonsgegevens alvast voor de invuller in. We vragen deze informatie op uit de Basisregistratie Personen (BRP).

  Technisch gezien kunnen de informatie op verschillende manieren opvragen. Een van deze manieren is de berichtenstandaard StUF-BG 3.10. Deze berichtenstandaard maakt gebruik van een strikte volgorde van deze gegevens.

  Wanneer we de gegevens opvragen bij de serviceorganisatie Centric wordt er gecontroleerd of deze volgorde wordt aangehouden. Daarom is het belangrijk dat onze aanvraag ook aan de juiste volgorde voldoet. Hier hebben we in deze release voor gezorgd.

  Gemeenten waarbij de informatie met een andere berichtenstandaard of bij een andere serviceorganisatie wordt opgevraagd hebben hier geen problemen aan ondervonden.

 • Gebruikersnaam bij opvragen gegevens BRP

  Wanneer we voor het alvast invullen van persoonsgegevens informatie opvragen uit de Basisregistratie Personen (BRP) identificeren wij ons met de naam van onze organisatie en de naam van de applicatie. Sommige gemeenten willen dat wij hier een gebruikersnaam aan toevoegen. Om hieraan tegemoet te komen hebben we een stukje ondersteuning toegevoegd wat dit mogelijk maakt.


Bug fix

 • Afspraak ingeschakeld bij importeren nieuwe producten uit JCC/G-BOS

  In release Gemeentebox 1.23 hebben wij een wijziging toegevoegd waarbij de mogelijkheid om een afspraak te maken kan worden uitgezet in Sitebox zonder de afsprakencode te verwijderen.

  Wanneer er een nieuwe afspraak wordt geïmporteerd wordt de afspraak automatisch ingeschakeld. Alleen producten waarvoor een afspraak mogelijk is worden automatisch geïmporteerd.

  Voor de import vanuit JCC/G-BOS bleek dat dit niet het geval was. Deze producten werden geïmporteerd met uitgeschakelde producten.

  In deze release hebben we dit probleem opgelost.


Gerelateerde onderwerpen: