De release notes voor Gemeentebox 1.31.2 met daarin een wijziging van de koppeling met KOOP voor het ophalen van bekendmakingen.

Release date: 09-11-2022


Op deze pagina:


Bugfixes

Koppeling SRU 2.0

In release Gemeentebox 1.25 hebben we de koppeling voor bekendmakingen en verordeningen bijgewerkt naar SRU 2.0. Hierbij hebben we eenzelfde aanroep gebruik voor het ophaken van de bekendmakingen (GVOP) en verordeningen (CVDR). Dit was onjuist, omdat de GVOP een andere manier van aanroepen vereist conform de SRU 2.0 specificate. De onjuiste aanroep werd echter wel geaccepteerd.


Op vrijdag 4 november heeft het Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties (KOOP) een aanpassing gedaan aan de koppeling voor bekendmakingen (GVOP), waardoor deze niet meer opgehaald konden worden met de onjuist aanroep.


We hebben deze koppeling nu aangepast zodat deze de correcte SRU 2.0 specificaties gebruikt en de bekendmakingen weer opgehaald kunnen worden.


Gerelateerde onderwerpen: