De release notes voor Gemeentebox 1.32 met onder andere het tonen van het KvK-nummer in stap 1 van eHerkenning formulieren.

Release date: 07-12-2022 


Op deze pagina:


Wijzigingen

KvK-nummer bovenaan 'Uw Gegevens' in formulier met eHerkenning

Wanneer wordt ingelogd met DigiD, zie je bovenaan de eerste stap van het formulier je gegevens staan. Bij inloggen met eHerkenning wordt eigenlijk alleen het KvK-nummer opgehaald.

Hoewel dit KvK-nummer wel werd getoond in de stap 'Overzicht', was deze niet zichtbaar in de stap 'Uw gegevens'. Dit is nu aangepast zodat het KvK-nummer ook daar wordt getoond.


Correctie teller bij een tekstvlak in formulier

Bij een tekstvlak is er sprake van een maximaal aantal tekens dat kan worden ingevuld. Niet alleen wordt er een teller getoond die het aantal karakters bijhoudt, maar er wordt ook gevalideerd of het aantal karakters correct is.

Sommige karakters, zoals een ë, zijn multi-byte karakters. Dit betekent eigenlijk dat bij het opslaan van die karakters meerdere karakters worden gebruikt.

De validatie beschouwde deze multi-byte karakters als meerdere karakters, terwijl de teller deze beschouwde als 1 karakter. Dit hebben we nu rechtgetrokken.

Omdat sommige zaaksystemen voor velden ook een maximaal aantal karakters hanteren, en deze systemen de multi-byte karakters meestal ook als meerdere karakters zien, hebben we besloten ook bij de teller de multi-byte karakters als meerdere karakters te beschouwen.


iBabs vergaderingen opnemen in Sooqr zoekresultaten

Verschillende gemeenten maken gebruik van onze iBabs integratie. Vaak wordt er dan ook voor gekozen om de vergaderingen uit iBabs op te nemen in de Sooqr zoekmachine. Dit is voor verschillende gemeenten als maatwerkoplossing ontwikkeld.


Wij zagen hier echter een mogelijkheid om deze verschillende maatwerkoplossingen generiek te maken en op te nemen als onderdeel in gemeentebox. De maatwerkoplossingen worden vervangen door de nieuwe generieke oplossing en voor nieuwe toepassingen kan dit altijd gebruikt worden.


Verwijderen QR-code Qmatic Orchestra

In het verleden hebben we voor een klant de mogelijkheid toegevoegd om in de bevestiging van een afspraak een QR-code toe te voegen waarmee de inwoner zich bij een aanmeldzuil van de gemeente kon aanmelden.


Deze mogelijkheid is nooit in gebruik genomen, en de hiervoor gebruikte code is inmiddels verouderd. Daarom hebben we deze mogelijkheid verwijderd.


Gerelateerde onderwerpen: