De release notes voor Gemeentebox 1.33 met onder andere het instellen van rechten voor de functie 'Export gebruik Sitebox objecten'.

Release date: 07-02-2023


Op deze pagina:


Nieuw in deze release

Uitbreiding Export gebruik Sitebox objecten

‘Export gebruik Sitebox objecten’ is uitgebreid met de mogelijkheid om rechten in te stellen voor de functie. Dit betekent dat het nu mogelijk is om aan te geven welke gebruikersgroepen de functie wel of niet in het menu terug kunnen vinden en het bestand kunnen downloaden.


Standaard staat de functie aan voor iedere gebruiker van een gemeente die gebruik maakt van de functie. Wil je beperken wie gebruik kan maken van de functie? Neem dan contact op met helpdesk@care.nl, of maak gebruik van ons contactformulier.


Toegankelijkheidsverbeteringen

Succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

In principe moet de linktekst van een link uniek zijn. In sommige gevallen is dat niet wenselijk. Specifiek geldt dit voor onze tijdlijn, waarin bij iedere fase een link staat naar de detailpagina van deze fase met een standaard tekst als bijvoorbeeld 'Bekijk deze fase'. Uiteraard moet de link wel voldoen aan de toegankelijkheidseisen.


Hoewel onze originele oplossing voor deze situatie volledig in lijn is met de WCAG 2.1, blijkt de oplossing tegenwoordig vrijwel volledig te worden genegeerd door hulpsoftware. Dit betekent dat het voor gebruikers van bijvoorbeeld screenreaders erg lastig wordt om te identificeren waar de link naartoe verwijst.


We hebben een wijziging aangebracht waardoor alléén voor hulpsoftware de titel van de fase wordt toegevoegd aan de linktekst zodat het linkdoel duidelijk is.


Wijzigingen

Verbetering code

Er zijn verschillende plug-ins en andere stukken code die niet meer worden gebruikt. Deze zijn opgeruimd. Ook zijn verschillende andere codeverbeteringen toegepast, zoals het bijwerken van externe libraries, het verplaatsen van code en het verbeteren van code. Deze verbeteringen leiden niet tot functionele wijzigingen.


Bugfixes

Categorieën Tijdlijn

In de instellingen van een specifieke tijdlijn kun je instellen welke categorieën er mogelijk zijn voor de stappen van een fase. Wanneer je deze hebt ingesteld, kun je in de instellingen van een stap zelf een van deze categorieën in een drop-down lijst selecteren.


Het instellen van een categorie voor een stap is verplicht.


Door een bug in de code werden de categorieën wel opgeslagen, maar werden deze niet getoond wanneer je de tijdlijn later zou bewerken. Wanneer na het bewerken de tijdlijn werd opgeslagen, werden alle ingestelde categorieën verwijderd uit de tijdlijn, en uit de individuele stappen. Wanneer je vervolgens een stap wilt aanpassen, kun je de wijzigingen hierin niet opslaan omdat er geen categorie is geselecteerd.


Je zou hierdoor bij iedere wijziging aan het hoofditem van de tijdlijn zelf de categorieën geheel opnieuw moeten instellen. 


Het probleem is opgelost waardoor categorieën correct getoond en bewaard blijven.


Gerelateerde onderwerpen: