De release notes voor Gemeentebox 1.34 met hierin verbeteringen aan formulieren en aan de import van de afvalkalender.

Release date: 02-05-2023


Op deze pagina:


Verbeteringen formulieren

Bestanden uploaden buiten bijlage

Wanneer in een formulier een bestand moet worden toegevoegd buiten de bijlage stap, dan kunnen er eisen aan dit bestand worden gesteld. Denk bijvoorbeeld aan het bestandstype of een maximale grootte.


Als je in een stap een bestand hebt toegevoegd en verder gaat, kun je later terug keren om het toegevoegde bestand te vervangen. In dat geval bleken de gestelde eisen niet meer te gelden. Hierdoor kon je dus een word bestand uploaden waar eigenlijk alleen een afbeelding mag worden toegevoegd.


 We hebben een wijziging aangebracht waardoor ook bij het vervangen van het bestand dezelfde eisen gelden als origineel aan het bestand werden gesteld.


Beveiliging online betaling

We hebben aanvullende verbeteringen aangebracht in de beveiliging van de afhandeling van betalingen in e-formulieren.


Foutmelding geboortedatum veld

We hebben de tekst van de foutmelding van het formulierveld ‘geboortedatum’ gemoderniseerd.


Bugfixes

Verbetering import bronbestand afvalkalender

Een aantal van onze klanten maken gebruik van onze afvalkalender. Hiervoor moet bij iedere wijziging door ons een Excel bestand worden geïmporteerd.

Om het makkelijker en goedkoper te maken voor de gebruikers hebben we een manier ontwikkeld om het bestand zelf rechtstreeks in Sitebox te importeren.

We hebben een bug opgelost door het uploaden van het bestand op de achtergrond te laten plaatsvinden.


Gerelateerde onderwerpen: