De release notes voor Gemeentebox 1.36 met onder andere de mogelijkheid van een automatische kenniscontrole binnen de module 'Producten'.

Release date: 07-11-2023


Op deze pagina:


Wijzigingen

Widget formulierenoverzicht

De widget voor het formulierenoverzicht kan nu ook (optioneel) onderliggende mappen meenemen in de index. Dit kan op verzoek ingeschakeld worden.


Volgorde velden contactpersoon bedrijf

In formulieren werd voor de contactpersoon van een bedrijf een andere volgorde gehanteerd van de naam-velden dan op andere plekken. Het veld voor de voornaam stond achteraan. Dit is nu rechtgetrokken en de volgorde is nu altijd:

  • Voornamen
  • Tussenvoegsel(s)
  • Achternaam


Afspraak maken via Qmatic Orchestra Cloud

Nieuwe authenticatiemethode toegevoegd zodat er ook een koppeling met Qmatic Orchestra in de cloud mogelijk is.


Verbeteringen aan productenmodule Sitebox CMS

Wanneer gemeenten geen gebruik maken van onze intranetoplossing worden de producten niet op het intranet beheerd maar in het CMS van de website. De module ‘Producten’ die hiervoor wordt gebruikt lijkt veel op de module ‘Kennisbank’ op het intranet, maar deze is niet helemaal hetzelfde.


De productenmodule biedt voortaan de mogelijkheid om een automatische kenniscontrole te gebruiken, een vereenvoudigde versie van de module op het gemeentelijk intranet. Hiermee kunnen periodiek controlemails gestuurd worden naar e-mailadressen van de (beleids)medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van een pagina. Neem contact op met support@care.nl voor de mogelijkheden.


De productenmodule is ook uitgebreid met extra kolommen in de lijstweergave, zodat in één oogopslag het duidelijk is bij welke producten kosten- en meeneeminformatie is ingevoerd. Voorheen was er alleen een kolom met de afspraakcodes erin. 


Bekendmakingen

Bij de koppeling met de officiële bekendmakingen wordt altijd een link naar de bekendmaking op officielebekendmakingen.nl getoond plus een link naar de PDF versie van de bekendmaking. Die PDF bevat niet altijd alle informatie en andere bijlagen ontbreken ook. Daarom kan het voor de gemeente wenselijk zijn om géén link naar de PDF op te nemen en enkel de doorverwijzing naar officielebekendmakingen.nl.


Die optie is nu toegevoegd aan de widget. Dit kan CARE voor je instellen, maar je kunt het ook zelf instellen in de parameters van de widget.


Bugfixes

Extra zichtbare koppen in formulieren

Op de loginstap kon het voorkomen dat er een extra Kop 2 getoond werd van een verborgen veld op een volgende stap. Dit kwam alleen voor bij informatie die verborgen/getoond wordt n.a.v. ingevulde vragen. Daar zou geen Kop 2 voor getoond moeten worden en die is dus verwijderd.


Niet-afbrekende spatie achter links

Als in de teksteditor een link werd ingevoerd en hierna een spatie (met verdere tekst) werd getypt, werd er voor de spatie een   HTML-entiteit gebruikt. Dat is een spatie die ervoor zorgt dat er geen afbreking plaatsvindt tussen deze woorden. Daardoor werden zinnen dus niet correct afgebroken op kleine schermen.


Dit probleem trad alleen in in Google Chrome en Microsoft Edge. De niet-afbrekende spaties worden nu bij het opslaan automatisch vervangen door normale spaties.


Gerelateerde onderwerpen: