De release notes voor Gemeentebox 1.36.1.

Release date: 05-12-2023


Op deze pagina:


Wijzigingen

Afwijkende openingstijden

Bij het tonen van aangepaste aangepaste openingstijden, werd geen onderscheid gemaakt tussen afwijkingen in de fysieke openingstijden en afwijkingen in de telefonische openingstijden. Hierdoor kon het voorkomen dat als alleen afwijkende telefonische openingstijden waren, er een melding op de website werd getoond.


Dit is nu aangepast dat het mogelijk wordt om specifiek te kijken naar de fysieke en telefonische aangepaste openingstijden, zodat de melding over aangepaste openingstijdigen bijvoorbeeld alleen getoond kan worden als dit geldt voor de fysieke openingstijden.


Bugfixes

Afspraak maken via Qmatic Orchestra Cloud

Met Gemeentebox 1.36 is er een nieuwe authenticatiemethode toegevoegd zodat er ook een koppeling met Qmatic Orchestra in de cloud mogelijk is. Deze werd niet juist toegepast bij het maken en annuleren van een afspraak. Dat is in deze release opgelost.


Gerelateerde onderwerpen: