De release notes voor Gemeentebox 1.37 en 1.37.1.

Release date: 09-01-2024


Op deze pagina:


Wijzigingen

Formulieren

Bij formulieren waarbij de gebruiker een notificatie krijgt dat de DigiD sessie gaat verlopen door inactiviteit, was het mogelijk om buiten de pop-up te klikken, waarna deze sloot. Dat was niet gebruiksvriendelijk omdat daarna de knop om de sessie te verlengen niet meer aangeboden werd.


Het is nu niet meer mogelijk om buiten de pop-up te klikken om deze te sluiten. Sluiten kan via de sluitknop of bij het verlengen van de sessie, sluit de pop-up automatisch.


Verbeteringen aan productenmodule Sitebox CMS

In aanvulling op de eerdere verbeteringen in de productenmodule, is er ook een extra kolom toegevoegd aan het overzicht met informatie over het online regelen formulier.


Zoeken naar activiteiten

Activiteiten uit het verleden werden standaard opgenomen in de zoekindex. De gemeente was zelf verantwoordelijk voor het archiveren of offline halen van activiteiten zodat deze niet meer vindbaar waren.


In nagenoeg alle gevallen is het niet wenselijk dat activiteiten uit het verleden nog vindbaar zijn via de zoekmachine. Om die reden is dit nu standaard uitgesloten.


Bekendmakingen

Bij het overzicht van bekendmakingen is er de mogelijkheid om een directe link naar de PDF download te tonen. Deze bevatte een toegankelijkheidsprobleem. De toegankelijke naam van de link was niet beschrijvend genoeg (succescriterium 2.4.4) omdat deze verwees naar de bestandsnaam van de PDF.


Dit is nu gewijzigd zodat de toegankelijke naam verwijst naar de naam van de bekendmaking i.p.v. naar de bestandnaam van de PDF.


Bugfixes

Verbetering import bronbestand afvalkalender

Bij gemeenten waar het mogelijk is om een nieuw bronbestand van de afvalkalender zelf in Sitebox te uploaden, trad een probleem op bij het productiecluster, waardoor de gebruiker (mogelijk) de melding kreeg dat het bronbestand niet geïmporteerd kon worden, terwijl dit op de achtergrond wel gewoon werd uitgevoerd.


Als de gebruiker daarna het een tweede keer probeerde, terwijl het eerste achtergrondproces nog liep, ontstonden er serverproblemen.


Deze problemen zijn opgelost.


Gerelateerde onderwerpen: