De release notes voor Sitebox Gemeentebox 1.41.0 en 1.41.1 met onder andere uitbreidingen aan de mogelijkheden van onze e-formulieren.

Release date: 13-06-2024


Op deze pagina:


Nieuw in deze release

API Ruimtelijke plannen

We hebben een koppeling gemaakt met de nieuwe API voor ruimtelijke plannen. Eerder konden hiervoor alleen de XML-manifesten voor worden gebruikt. 


Met deze XML-manifesten konden alleen ruimtelijke plannen worden opgehaald waarvan de procedure vóór 01-01-2024 was gestart. Met deze API kunnen we ook de Ruimtelijke plannen ophalen die in 2024 worden gestart met TAM-IMRO. 


Wil je gebruik maken van deze nieuwe API op je website? Neem dan contact op met helpdesk@care.nl, of maak gebruik van ons contactformulier


Niet-dynamic fieldset

Deze uitbreiding voor formulieren maakt het mogelijk om één vraag met meerdere invulvelden toe te voegen in een formulier. Bijvoorbeeld:


Een formulier onderdeel met de vraag 'Wie is de contactpersoon voor deze aanvraag?' Hieronder komen twee invulvelden, één voor de naam, en één voor het e-mailadres. Beide vragen zijn verplicht.


Dit kon eerder alleen worden bereikt door de hoofdvraag als kopje boven de set met vragen te zetten. In formulieren die op de nieuwe wijze zijn gebouwd, is het nu ook mogelijk om dit met een reguliere vraag te doen.


Formulier toevoegen als bestaande zaak

Wanneer je formulieren een koppeling hebben met een zaaksysteem, kan er geautomatiseerd een zaak worden aangemaakt wanneer het formulier wordt ingevuld. 


Het is nu ook mogelijk om een formulier als bijlage aan een bestaande zaak toe te voegen.


Dit is mogelijk voor alle zaaksystemen die met ZSDMS werken.


Wijzigingen

Validatie telefoonnummer

Formulieren die in de nieuwe stijl zijn gebouwd, hebben voortaan een validatie op standaard telefoonnummer velden. De validatie is als volgt:


Een geldig telefoonnummer bestaat uit minimaal 6 tekens. Naast de cijfers 0 tot en met 9 kunt u de spatie, het plusteken, het streepje (-), het haakje openen en het haakje sluiten gebruiken.


Afhankelijkheden in formulieren 1

In formulieren is het mogelijk om sommige vragen alleen te tonen wanneer andere vragen een bepaald antwoord hebben gekregen.


Het is in formulieren die op de nieuwe wijze zijn gebouwd voortaan mogelijk om meerdere afhankelijkheden aan één vraag te koppelen, waardoor in de ontwikkeling van formulieren meer mogelijkheden bestaan.


Woo-index sitemaps

De Woo-index inventariseert welke bestanden waar kunnen worden gevonden aan de hand van sitemaps.


We hebben een tool gemaakt die deze sitemaps automatisch genereert op basis van een stukje configuratie.


Deze functionaliteit wordt alleen gebruikt voor onze Woo-oplossing. Wil je gebruik maken van deze oplossing? Neem dan contact op met helpdesk@care.nl, of maak gebruik van ons contactformulier.


Nieuwe Sooqr/Spotler API

Sooqr/Spotler heeft een nieuwe API om zoekresultaten binnen te halen. Deze API zijn we momenteel aan het testen. We hebben in de koppeling verbeteringen aangebracht.


Branch ID Qmatic

Bij het aansluiten van Qmatic op een nieuwe website, kunnen we voortaan een lijst met branch ID’s ophalen uit de koppeling. Hierdoor hoeft de gemeente het Branch ID niet zelf meer te achterhalen.


Foutcodes Qmatic

We hebben een wijziging aangebracht waardoor we meer informatie kunnen terugzien in onze logs wanneer we een foutmelding terugkrijgen in de communicatie met Qmatic.


Opruimen code

We hebben oudere, niet-gebruikte code binnen Gemeentebox opgeruimd. Als eindgebruiker van Sitebox zul je hier niets van merken.


Bugfixes

Afhankelijkheden in formulieren 2

Wanneer meerdere afhankelijkheden op elkaar volgen, kon dit problemen opleveren wanneer de keuze op een eerdere vraag werd aangepast. Vragen die niet meer hoefden te worden gesteld, en de hierop gegeven antwoorden, werden niet altijd correct verwijderd.


Wanneer ze wel verwijderd werden, kon het voorkomen dat ze wel nog werden getoond in het overzicht.


Dit probleem hebben we opgelost.


Gerelateerde onderwerpen: