Met dit artikel kun je uitzoeken waarom je kruimelpad niet correct werkt, en hoe je dit kunt oplossen.


Op deze pagina:


Hoe werkt het kruimelpad?

Het kruimelpad is een onderdeel van de navigatie van de website. In het kruimelpad kun je makkelijk zien waar de huidige pagina terug te vinden is op je website. Het kruimelpad vind je bovenaan de webpagina onder het menu, maar boven de paginatitel. De titels uit het kruimelpad zijn klikbaar, zodat je makkelijk terug navigeert met één klik.


Print-screen van een voorbeeld van een kruimelpad


Het kruimelpad is bijna altijd afhankelijk van de navigatie. Zolang je pagina is opgenomen in de navigatie wordt het kruimelpad op de juiste manier getoond.


De uitzondering hierop zijn dynamische pagina's. Dit zijn pagina's worden aangemaakt en gevuld op basis van items uit andere modules. Denk bijvoorbeeld aan locaties of nieuwsberichten:


Locaties hebben een detailpagina. Op deze detailpagina wordt een script of widget toegevoegd dat alle locaties uit een bepaalde map in de module 'Locaties' oproept, en voor iedere locatie een aparte pagina aanmaakt.


De dynamische pagina's vind je niet terug in de module 'Structuur & Pagina's'. Wél kun je hier de bijbehorende detailpagina vinden.


De links naar deze dynamische pagina's worden in de meeste gevallen in een overzicht gezet dat ook automatisch wordt gegenereerd. Daarom zul je dynamische pagina's nooit terug vinden in de module 'Navigatie'.


In het script dat de pagina aanmaakt wordt een stukje code opgenomen dat zorgt voor het juiste kruimelpad. Deze verwijst naar de specifieke URL van de overzichtspagina. Zolang die URL klopt, klopt het kruimelpad ook. Daarom is het belangrijk even contact met ons op te nemen als je de URL van de overzichtspagina verandert. Dit gebeurt al als je de pagina een andere titel geeft, of in een andere map onderbrengt, of zelfs als je de mapnaam aanpast.


Je kunt contact met ons opnemen door te mailen naar helpdesk@care.nl, of maak gebruik van ons contactformulier.


Wat werkt er niet?

Er kunnen verschillende dingen aan de hand zijn wanneer je kruimelpad niet of niet juist wordt getoond. Wat gaat er precies mis? Gaat het om een normale webpagina of een dynamische webpagina?


Normale webpagina's

De meeste webpagina's worden gemaakt in de module 'Structuur & Pagina's'. Deze pagina hebben een vaste URL en kunnen in de module 'Navigatie' worden toegevoegd.Dynamische webpagina's

Sommige pagina's worden dynamisch ingesteld. Dat betekent dat je de inhoud van de pagina niet terug vindt in de module 'Structuur & Pagina's'. Dit zijn bijvoorbeeld nieuwsberichten, profielen, evenementen, blogs en locaties.Pagina niet toegevoegd aan navigatie

Het kruimelpad volgt het pad dat in de navigatie is aangemaakt. Hiervoor moet een webpagina, of bij dynamische pagina's de overzichtspagina, wel toegevoegd zijn aan de navigatie.


In de module navigatie kun je controleren of de pagina ertussen staat. Mocht dit niet het geval zijn, dan lees je in het artikel Hoe maak ik mijn navigatie aan? hoe je de pagina aan de navigatie toevoegt.


Let op! Soms kan het zijn dat je webpagina bij het vernieuwen van de pagina niet meteen de nieuwe informatie uit Sitebox ophaalt. Druk dan Ctrl en F5 tegelijkertijd in. Je kunt de pagina ook in een incognito venster openen.


Wanneer het kruimelpad niet of niet correct wordt getoond op je webpagina, kan het zijn dat het navigatie item van je webpagina, of bij dynamische pagina's de overzichtspagina, niet online staat.


Het kan zijn dat het navigatie-item niet gepubliceerd staat, of dat het navigatie-item een planning heeft die is verlopen of nog niet in is gegaan.


Navigatie-item is niet gepubliceerd

Of een navigatie-item gepubliceerd is zie je aan het pijltje. Deze kan rood, geel, of groen zijn.icoon rood vlaggetje
Gepubliceerd maar gewijzigd: Er staat een oudere versie van dit item online. De meest recente versie van het item is nog niet gepubliceerd.
icoon geel vlaggetje
Nieuw en niet gepubliceerd: Dit is een nieuw item dat nog nooit gepubliceerd is, of een item dat offline is gehaald.
icoon groen vlaggetje
Gepubliceerd en niet gewijzigd: De meest recente versie van het item staat online.Controleer of het pijltje naast je navigatie-item groen is, en kijk of de pijltjes naast de andere navigatie-item's uit de tak ook groen zijn.


Voorbeeld:  De gemeente Juinen heeft de volgende navigatie opgenomen in de module 'Navigatie':


Print-screen van Sitebox waarin de volgende navigatiestructuur te zien is: Inwoner en ondernemer > Sport, Cultuur en Recreatie > Sportaccomodaties


Om te controleren of het navigatie-item 'Sportaccomodaties' online staat kijk je niet alleen of dit item is gepubliceerd, maar ook maar ook of de items 'Sport, Cultuur & Recreatie', 'Inwoner & Ondernemer' gepubliceerd zijn, en het menu zelf. 


Als een van deze navigatie-items niet online staat, staan alle onderliggende navigatie-items ook offline. Je ziet op de webpagina alleen de naam van de pagina zelf op de plek van het kruimelpad.


Als een item niet gepubliceerd is, selecteer je deze en klik je op de actieknop  'Publiceren'.De planning van het navigatie-item is verlopen of nog niet in gegaan

Je kunt aan het klokje zien of er een planning geldt voor het navigatie-item. Wanneer je met je muis op het klokje gaat staan kun je ook nog zien wat deze planning is.icoon grijs klokje
Er is geen planning ingesteld.
icoon rood klokje
Er is een planning ingesteld en het item staat op dit moment niet online. Het item gaat of in de toekomst online, of is in het verleden offline gegaan.
icoon groen klokje
Er is een planning ingesteld en het item staat op dit moment online.Bij het controleren van de planning kijk je niet alleen naar het navigatie-item zelf, maar ook naar de navigatie-item's uit de tak.


Voorbeeld:  De gemeente Juinen heeft de volgende navigatie opgenomen in de module 'Navigatie':


Print-screen van Sitebox waarin de volgende navigatiestructuur te zien is: Inwoner en ondernemer > Sport, Cultuur en Recreatie > Sportaccomodaties


Om te controleren of het navigatie-item 'Sportaccomodaties' online staat kijk je niet alleen naar de planning voor dit item, maar ook naar de planning van 'Sport, Cultuur & Recreatie', 'Inwoner & Ondernemer' en het menu zelf. 


Als een van deze navigatie-items door middel van planning niet online staat, staan alle onderliggende navigatie-items ook offline. Je ziet op de webpagina alleen de naam van de pagina zelf op de plek van het kruimelpad.


Wanneer je de planning wilt aanpassen of verwijderen, selecteer het menu item en klik bij 'meer' op  'Planning aanpassen':In het pop-up menu kun je de planning uitzetten door op het 'kruisje' te klikken bij 'Altijd online'. Er staat nu een  'vinkje'. Klik op 'Opslaan'.Je kunt de planning aanpassen door de datum en tijd waarop het menu item online en offline gaat aan te passen. Klik op 'Opslaan'.Let op! Soms kan het zijn dat je webpagina bij het vernieuwen van de pagina niet meteen de nieuwe informatie uit Sitebox ophaalt. Druk dan Ctrl en F5 tegelijkertijd in. Je kunt de pagina ook in een incognito venster openen.


De pagina staat op de verkeerde plek in de navigatie

Het kruimelpad volgt het pad dat in de navigatie is aangemaakt. Hiervoor moet een webpagina, of bij dynamische pagina's de overzichtspagina, wel toegevoegd zijn aan de navigatie.


Wanneer de pagina of overzichtspagina op de verkeerde plaats in de navigatie staat klopt het kruimelpad ook niet. In de module navigatie kun je controleren waar de pagina is opgenomen.


Je moet eerst het oude navigatie-item verwijderen. Dit doe je door het item te selecteren en te klikken op de actieknop  'verwijderen'.Hoe je de pagina of overzichtpagina toevoegt op de juiste plek lees je in het artikel Hoe maak ik mijn navigatie aan?


Let op! Soms kan het zijn dat je webpagina bij het vernieuwen van de pagina niet meteen de nieuwe informatie uit Sitebox ophaalt. Druk dan Ctrl en F5 tegelijkertijd in. Je kunt de pagina ook in een incognito venster openen.


De pagina staat meerdere keren in de navigatie

Om het kruimelpad te vormen gaat de code op zoek naar het eerste menu-item dat naar de pagina, of bij dynamische pagina's de overzichtspagina, verwijst. Wanneer de pagina of overzichtspagina dubbel in de navigatie voorkomt wordt het menu-item dat het meest bovenaan in de navigatie staat.


Wanneer dit menu-item niet het juiste menu-item is, wordt het kruimelpad niet op de juiste manier getoond. Je kunt dit controleren in de module 'Navigatie'.


In onderstaand voorbeeld is de pagina 'Openingstijden & contact' twee keer gelinkt. Een keer met ID #835 en een keer met ID #602. Het menu item met ID #835  wordt gebruikt. Je kunt het probleem oplossen door het onjuiste menu-item te verwijderen. Dit doe je door het item te selecteren en te klikken op de actieknop  'verwijderen'.Let op! Soms kan het zijn dat je webpagina bij het vernieuwen van de pagina niet meteen de nieuwe informatie uit Sitebox ophaalt. Druk dan Ctrl en F5 tegelijkertijd in. Je kunt de pagina ook in een incognito venster openen.


De URL van de overzichtspagina is veranderd

Om het kruimelpad op een dynamische pagina aan te maken wordt in de code de URL van de pagina opgenomen waarop een link staat naar de dynamische pagina. Wanneer deze link verandert kan de code de overzichtspagina niet meer vinden. Je ziet dan op de plaats van het kruimelpad alleen de naam van de dynamische pagina staan.


Voorbeeld:  Op de website van de gemeente Juinen staan de locaties van alle sportaccomodaties. Dat werkt als volgt:


In do mocule 'Locaties' is een mapje aangemaakt dat 'Sportaccomodaties' heet. In dit mapje zijn de locaties van de sportaccomodaties opgenomen.


Er is een detailpagina waarop een script staat dat voor al deze locaties een eigen dynamische pagina aanmaakt.


Ook is er een overzichtspagina gemaakt met de naam 'Sportaccomodaties'. Op deze overzichtspagina worden automatisch de links naar de dynamische webpagina's geplaatst van de locaties die in de module 'Locaties' in het mapje 'Sportaccomodaties' staan.


Deze overzichtspagina is als volgt in de module 'Navigatie' opgenomen:


Print-screen van Sitebox waarin de volgende navigatiestructuur te zien is: Inwoner en ondernemer > Sport, Cultuur en Recreatie > Sportaccomodaties


Dat het mapje en de overzichtspagina dezelfde naam hebben is niet verplicht, maar het maakt het wel makkelijker om te weten wat er bij elkaar hoort.


Een van deze locaties is 'Sporthal het Balletje'. Wanneer je de dynamische pagina van Sporthal het Balletje opent, zie je bovenaan de pagina het volgende kruimelpad:


Afbeelding van het kruimelpad op de webpagina met de volgende structuur: Inwoner en ondernemer > Sport, Cultuur en Recreatie > Sportaccomodaties > Sporthal het Balletje


Dit kruimelpad wordt gemaakt door een script. In dit script is de specifieke URL van de overzichtspagina opgenomen. Vervolgens wordt er gekeken naar waar deze URL in de navigatie is opgenomen. Dit pad wordt overgenomen en de titel van de dynamische pagina wordt achteraan gezet.


De URL van de pagina 'Sportaccomodaties' is:


"www.gemeentejuinen.nl/sport-cultuur-en-recreatie/sportaccomodaties


Dat vindt de content manager van de gemeente Juinen omslachtig. Ze verplaatst de overzichtspagina naar de hoofdmap, zodat de URL van de overzichtspagina wordt:


"www.gemeentejuinen.nl/sportaccomodaties"


Nu ziet het kruimelpad van Sporthal het Balletje er als volgt uit:Dit is iets dat je niet zelf kunt oplossen. Daarom is het belangrijk even contact met ons op te nemen als je de URL van de overzichtspagina verandert. Dit gebeurt al als je de pagina een andere titel geeft, of in een andere map onderbrengt, of zelfs als je de mapnaam aanpast.


Je kunt contact met ons opnemen door te mailen naar helpdesk@care.nl, of maak gebruik van ons contactformulier.


Het script is gekoppeld aan de verkeerde overzichtspagina

Om het kruimelpad op een dynamische pagina aan te maken wordt in de code de URL van de pagina opgenomen waarop een link staat naar de dynamische pagina.


Wanneer er wel een kruimelpad wordt getoond, maar niet het juiste kruimelpad kunnen er verschillende dingen aan de hand zijn. Controleer altijd eerst of de overzichtpagina op de juiste plek in de navigatie staat, en of de overzichtspagina maar één keer in de navigatie staat.


Als beide correct zijn zou het kunnen zijn dat de verkeerde URL in de code staat. Hier kunnen meerdere oorzaken voor zijn.


Voorbeeld:  Op de website van de gemeente Juinen staan de locaties van alle sportaccomodaties. Dat werkt als volgt:


In de module 'Locaties' is een mapje aangemaakt dat 'Sportaccomodaties' heet. In dit mapje zijn de locaties van de sportaccomodaties opgenomen.


Er is een detailpagina waarop een script staat dat voor al deze locaties een eigen dynamische pagina aanmaakt.


Ook is er een overzichtspagina gemaakt met de naam 'Sportaccomodaties'. Op deze overzichtspagina worden automatisch de links naar de dynamische webpagina's geplaatst van de locaties die in de module 'Locaties' in het mapje 'Sportaccomodaties' staan.


Deze overzichtspagina is als volgt in de module 'Navigatie' opgenomen:


Print-screen van Sitebox waarin de volgende navigatiestructuur te zien is: Inwoner en ondernemer > Sport, Cultuur en Recreatie > Sportaccomodaties


Dat het mapje en de overzichtspagina dezelfde naam hebben is niet verplicht, maar het maakt het wel makkelijker om te weten wat er bij elkaar hoort.


Een van deze locaties is 'Sporthal het Balletje'. Wanneer je de dynamische pagina van Sporthal het Balletje opent, zie je bovenaan de pagina het volgende kruimelpad:


Afbeelding van het kruimelpad op de webpagina met de volgende structuur: Inwoner en ondernemer > Sport, Cultuur en Recreatie > Sportaccomodaties > Sporthal het Balletje


Dit kruimelpad wordt gemaakt door een script. In dit script is de specifieke URL van de overzichtspagina opgenomen. Vervolgens wordt er gekeken naar waar deze URL in de navigatie is opgenomen. Dit pad wordt overgenomen en de titel van de dynamische pagina wordt achteraan gezet.


De URL van de pagina 'Sportaccomodaties' is:


"www.gemeentejuinen.nl/sport-cultuur-en-recreatie/sportaccomodaties"


Omdat in de locaties eigenlijk alleen maar sporthallen staan wil de content manager deze zetten op een pagina genaamd 'Sporthallen'. Er wordt een nieuwe overzichtspagina gemaakt waarop het script wordt geplaatst dat zorgt voor een overzicht van al deze locaties. 


Op de pagina 'Sportaccomodaties' wordt een overzichtspagina voor de verschillende nieuwe webpagina's die voor de verschillende soorten sportaccomodaties zijn aangemaakt. De nieuwe pagina 'Sporthallen' is er hier één van. De navigatie ziet er nu als volgt uit:


Print-screen van Sitebox waarin de volgende navigatiestructuur te zien is: Inwoner en ondernemer > Sport, Cultuur en Recreatie > Sportaccomodaties > Sporthallen


De URL van de pagina 'Sporthallen' is:


"www.gemeentejuinen.nl/sport-cultuur-en-recreatie/sportaccomodaties/sporthallen


Het kruimelpad van 'Sporthal het Balletje' zou er nu als volgt uit moeten zien:


Afbeelding van het kruimelpad op de webpagina met de volgende structuur: Inwoner en ondernemer > Sport, Cultuur en Recreatie > Sportaccomodaties > Sporthallen> Sporthal het Balletje


Toch is het kruimelpad ongewijzigd. Dat komt omdat de URL "www.gemeentejuinen.nl/sport-cultuur-en-recreatie/sportaccomodaties" nog steeds staat gekoppeld in de code.


Dit is iets dat je niet zelf kunt oplossen. Daarom is het belangrijk even contact met ons op te nemen als je van overzichtspagina verandert. Dan kunnen wij de URL van de nieuwe overzichtspagina koppelen.


Je kunt contact met ons opnemen door te mailen naar helpdesk@care.nl, of maak gebruik van ons contactformulier.


Contact

Lag het niet aan een van deze redenen? Neem dan contact op met helpdesk@care.nl, of maak gebruik van ons contactformulier.


Gerelateerde onderwerpen: