De release notes voor Gemeentebox 1.28 en 1.28.1 met onder andere eHerkenning voor organisaties en verschillende verbeteringen voor formulieren.

Release date versie 1.28: 11-05-2022

Release date versie 1.28.1: 18-05-2022


Op deze pagina:


Nieuw in deze release

 • ZSDMS-koppeling

  De ZSDMS-koppeling is uitgebreid met een mogelijkheid om te koppelen met het Decos Join Zaaksysteem.

 • eHerkenning inlog voor organisaties

  Voor onze formulieren gelden een aantal standaard invulmethoden. In het verleden waren deze voor particulieren of voor bedrijven. Omdat het ook zeker voorkomt dat andere soorten organisaties een formulier moeten invullen, bleek de omschrijving invullen als bedrijf niet echt de lading te dekken.

  In het najaar van 2021 hebben we de methode 'Zelf invullen voor organisaties' toegevoegd. Met deze release is het mogelijk om ook voor eHerkenning in te loggen als onderneming in plaats van als organisatie. In principe gaat het om een tekstuele wijziging en verandert er niets aan de werking van de inlogmethode.

  Wil je dat we dit ook voor jouw gemeente doorvoeren? Dat kan, maar dan is het verstandig om ook meteen alle formulieren voor organisaties door te lopen en te kijken of er in de tekst van het formulier ook nog andere aanpassingen nodig zijn door deze wijziging. Wij kunnen van tevoren aangeven hoeveel uur dit voor jouw gemeente kost.

  Wil je hier gebruik van maken? Neem dan contact op met helpdesk@care.nl, of maak gebruik van ons contactformulier.

Wijzigingen

 • Time-out bekendmakingen ophalen

  Wanneer de lijst met bekendmakingen wordt opgehaald gold hier een time-out voor van 6 seconden. Dit is in de meeste gevallen genoeg tijd om de lijst op te halen met alle bekendmakingen van de afgelopen 3 maanden. Toch bleek dit bij grote volumes niet voldoende te zijn. Daarom is deze tijd opgehoogd naar 15 seconden.

 • iBabs documenten

  Wanneer we documenten ophalen uit iBabs, werd dit in het verleden in één grote lijst gedaan. Wanneer er meer dan 4000 documenten moesten worden opgehaald, kon dit niet. Dit kwam in de praktijk voor geen enkele gemeente voor.

  Met deze update halen we de documenten voortaan in groepjes van 100 op. Dus in plaats van één lijst van 4000, halen we dan 40 lijsten van 100 op.

  Het ophalen van documenten uit iBabs is hiermee toekomstbestendiger gemaakt.

 • iBabs vergaderingen

  iBabs vergaderingen worden één keer in de maand volledig bijgewerkt. We halen dan de hele lijst met vergaderingen en alle soorten vergaderingen in één keer op.

  Tussen deze volledige updates door worden alle wijzigingen dagelijks meerdere malen opgehaald.

  Wanneer er bij de wijzigingen vergaderingen binnenkomen van een soort die bij de laatste volledige update nog niet bestond, kon deze niet op de website worden toegevoegd.

  In deze release zit een wijziging die ervoor zorgt dat wanneer we een soort vergadering tegenkomen die nog niet eerder bestond, we het lijstje met soorten vergaderingen een keer extra updaten.

 • ReCaptcha

  In het verleden was het mogelijk om voor verschillende subsites verschillende ReCaptcha configuraties in te stellen. Met de nieuwste versie van ReCaptcha was dit niet meer zo.

  In deze release zit een wijziging die dit ook voor de nieuwste versie van ReCaptcha mogelijk maakt.

 • Formulierlog

  In het formulierlog kunnen gemeenten zien wanneer de verschillende formulieren zijn ingevuld. Wanneer het echter om een formulier met betaling ging, was alleen de Ogone link te zien in het log. Hierdoor was het niet duidelijk welk formulier was ingevuld.

  Er is een wijziging aangebracht waarbij de titel van het formulier voortaan wordt gelogd wanneer het gaat om een formulier met betaling.

  Voor formulieren zonder betaling verandert er niets. Hiervoor blijven we de URL van het formulier loggen.

 • Geautomatiseerde routes Ruimtelijke Plannen

  In release Sitebox CMS 5.13 is er ondersteuning toegevoegd waarmee we de instellingen van dynamische pagina's kunnen automatiseren. Niet alleen maakt dit het makkelijker voor gemeenten om bijvoorbeeld nieuwe locaties in te stellen, ook blijft de module correct werken wanneer pagina's worden verplaatst.

  In deze release hebben we deze ondersteuning ook toegevoegd voor de Ruimtelijke Plannen in de objectenmodule. 

  Wil je dat we je huidige oplossing voor Ruimtelijke plannen hierop aanpassen? Neem dan contact op met helpdesk@care.nl, of maak gebruik van ons contactformulier.

Formulieren

 • Succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

  Wanneer tabellen worden gebruikt om een nette lay-out te krijgen, is dit minder gebruiksvriendelijk voor inwoners die gebruik maken van hulpmiddelen als screen-readers. In release Gemeentebox 1.26 hebben we de meeste van deze tabellen vervangen door een description list.

  Er bleek toch nog een blokje in de Gemeentebox Forms te zitten waar onnodig een tabel werd gebruikt. Deze hebben we nu ook vervangen.

 • Succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

  Binnen Gemeentebox Forms is het mogelijk in een vervolgstap de adresgegevens uit stap 1 te tonen. Hier werd automatisch een H2 kop boven gezet. Dit leidde in sommige gevallen tot een dubbele H2 kop. We hebben deze dubbele H2 kop verwijderd waardoor de koppen en labels automatisch correct worden toegepast.

 • Dynamic fieldsets 1

  Soms is het mogelijk om één of meerdere blokjes gegevens toe te voegen in een formulier, waarbij je een extra blokje toevoegt met een knop 'Nog een toevoegen'. Dit heet een dynamic fieldset.

  In sommige formulieren zit er een maximum aan het aantal setjes gegevens je kunt toevoegen. Wanneer dit maximum is bereikt verdwijnt de knop 'Nog een toevoegen'.

  Door een bug kwam deze knop terug in beeld terwijl het maximum was bereikt, wanneer je vanuit de stap met de dynamic fieldset naar de volgende stap ging, en vervolgens weer terug. Dit probleem is opgelost.

 • Dynamic fieldsets 2

  Wanneer je de dynamic fieldset gebruikt in een formulier, en iemand vult méér dan één set in, komt op het overzicht aan het eind en in de mail naar de gemeente bij iedere fieldset een volgnummer te staan. Door een bug in de code werd dit volgnummer niet meer correct toegevoegd. Dit probleem is nu opgelost.

 • Dynamic fieldsets 3

  Wanneer je de dynamic fieldsets gebruikt in een formulier, en iemand vult méér dan één set in, werd soms in het overzicht en in de mail aan de gemeente de informatie uit de laatste fieldset onder aan het overzicht nogmaals toegevoegd. Dit was niet de bedoeling. Dit probleem is opgelost.

Tijdlijn

 • Stylingsopties tijdlijn

  We hebben verbeteringen aangebracht aan de algemene code van de tijdlijn die meer stylingsopties mogelijk maken.

 • Fase overzicht op mobiel

  Wanneer je een fase bekijkt zie je boven aan de pagina een overzicht van alle fasen/ Hier wordt eerst de voorgaande fase getoond, daarnaast de huidige fase en daarnaast de volgende fase.

  Op mobiele weergave is hiervoor niet genoeg plek waardoor het lijkt alsof je in de verkeerde fase zit. Daarom wordt op de mobiele weergave voortaan de huidige fase als eerste getoond in het fase overzicht.

 • Succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

  In de tijdlijn wordt aan iedere fase de link 'bekijk deze fase' toegevoegd. Deze link was niet uniek. We hebben aan deze link het titel attribuut toegevoegd zodat iedere 'bekijk deze fase' link uniek is. Hiermee voldoet deze link aan de toegankelijkheidseisen.

 • Geen stappen in een fase

  Aan iedere fase wordt een ongeordende lijst toegevoegd waar de stappen binnen de fasen in staan. Wanneer er geen stappen zijn wordt de lijst wel toegevoegd, maar is deze leeg. Dit leverde een melding op bij de validatie van de pagina.

  Dit is aangepast zodat de lijst niet wordt toegevoegd wanneer er geen stappen aanwezig zijn in een fase.

 • Indexeren detailpagina's tijdlijn

  Detailpagina's van de tijdlijn hadden onterecht een instelling waardoor deze niet werden geïndexeerd door Google. Dit is nu aangepast.

Gerelateerde onderwerpen: