De release notes voor Gemeentebox 1.29 met onder andere toegankelijkheidsverbeteringen en verschillende bugfixes.

Release date versie 1.29: 29-06-2022

Release date versie 1.29.1: 07-07-2022


Op deze pagina:


Nieuw in deze release

 • Afwijkende ondertekening bij e-mails

  In het verleden maakte alle formulieren gebruik van een standaard ondertekening:

  Met vriendelijke groet,
  Gemeente [Gemeentenaam]

  Het is nu mogelijk om voor een formulier een afwijkende ondertekening toe te voegen. Bijvoorbeeld:

  Met vriendelijke groet,
  Gemeente [Gemeentenaam], afdeling Jeugd

 • Omschrijving zaak

  De omschrijving van een soort zaak bij een ZSDMS-koppeling kan vrij worden ingesteld. Voorheen was het alleen mogelijk de omschrijving samen te stellen uit ingevulde vragen.

Toegankelijkheidsverbeteringen

 • Succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

  Wanneer tabellen worden gebruikt om een nette lay-out te krijgen, is dit minder gebruiksvriendelijk voor inwoners die gebruik maken van hulpmiddelen als screen-readers. In release Gemeentebox 1.26 hebben we de meeste van deze tabellen vervangen door een description list.

  Bij formulieren met een betaling wordt er aan het overzicht informatie toegevoegd over deze betaling. Deze informatie stond nog in een tabel en staat nu ook in een description list.

 • Succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

  Wanneer op een formulier tussentijds kan worden opgeslagen, wordt hierover een melding bovenaan de formulierstap gezet. Deze melding had een H3 kop.

  Omdat deze eigenlijk altijd volgt op een H1 kop, moet dit een H2 kop zijn. Dit is aangepast.

 • Succescriterium 1.3.1: Info en relaties

  Het is belangrijk dat groepen met vragen in een formulier aan elkaar worden gelinkt en een gezamenlijke beschrijving hebben.

  Voor het blokje waarmee je bijlagen kan uploaden was dit niet het geval bij formulieren die met de nieuwe technieken zijn gebouwd.

 • Succescriterium 1.3.1: Info en relaties

  In het overzicht op de tijdlijn begint iedere fase met een kop. Deze kop was nog niet opgemaakt als daadwerkelijke kop. Deze wordt nu opgemaakt als H3 kop.

 • Succescriterium 2.4.3: Focus volgorde

  Wanneer je een fase uit de tijdlijn opent, kun je bovenaan de pagina navigeren naar de andere fases met een carrousel. Hoewel het mogelijk was deze carrousel te bedienen met het toetsenbord, was de focus volgorde niet logisch. Deze is nu aangepast.

 • Succescriterium 3.3.2: Labels of instructies

  Op een aantal standaard invulvelden zit een validatie. Er wordt gecontroleerd of de ingevulde waarden voldoen aan de eisen. Bijvoorbeeld moet een telefoonnummer bestaan uit cijfers en een postcode uit 4 cijfers en 2 letters. 

  Op een aantal velden is de onnodige validatie verwijderd. Op de velden waar wel validatie plaatsvindt is er een invulinstructie toegevoegd. 

  Dit geldt alleen voor de standaard invulvelden die onderdeel zijn van standaard invulmethoden. Wanneer je op je formulier nog velden hebt waarvan de invulinstructie niet voldoende is, dan kunnen we deze ook aanpassen. Hiervoor kun je een schatting opvragen via onze helpdesk. 

Bugfixes

 • Tussentijds opslaan en DigiD

  In release Gemeentebox 1.27 is ondersteuning toegevoegd voor de DigiD SAML koppeling. Hierbij is een bug ontstaan waardoor het in formulieren met DigiD inlog niet meer mogelijk was om de formulieren tussentijds op te slaan. Dit probleem is in deze release opgelost.

 • Bevestiging na betaling

  Sinds enige tijd worden nieuwe formulieren in veel gevallen gebouwd op een vernieuwde manier. Voor deze formulieren wordt andere basis code gebruikt dan voor de formulieren die op de originele manier zijn gebouwd.

  Formulieren die op de nieuwe manier zijn gebouwd hadden een bug waarbij bij formulieren de bevestigingsmails niet werden verstuurd na betaling.

  Er staat op dit moment nog geen enkel formulier live met betaling dat op de nieuwe manier is gebouwd. Het gaat dus om een bug welke is opgemerkt én opgelost in de testfase.

 • Verwijzing naar knop "Betalen"

  Op de overzichtsstap van formulier staat een standaard melding met deze tekst: "Door op de knop Verzenden te drukken, verklaart u dat u de gegevens naar waarheid ingevuld heeft."

  Bij formulieren waarbij je moet betalen, klopt de verwijziging naar de knop niet. De knop heet "Betalen" i.p.v. "Verzenden". Dit is aangepast, zodat deze standaardmelding altijd de correcte knopnaam gebruikt.

 • Foutmelding maximaal aantal karakters

  Wanneer er een maximaal aantal tekens mogelijk zijn in een tekstvlak op een formulier, wordt hier een standaard foutmelding aan toegevoegd wanneer het aantal karakters wordt overschreven. Helaas overschreef deze standaard foutmelding de eventuele maatwerk foutmelding. Hierdoor was het tijdelijk niet mogelijk aanvullende informatie aan de foutmelding toe te voegen. Dit probleem is nu opgelost.

 • Aanvullende vragen in eerste stap

  Formulieren die op de nieuwe manier zijn gebouwd en waarop een betaling plaatsvindt, hadden een bug waarbij het kon het voorkomen dat extra vragen in de eerste stap pas werden getoond nadat er op ‘Volgende’ was geklikt.

  Er staat op dit moment nog geen enkel formulier live met betaling dat op de nieuwe manier is gebouwd. Het gaat dus om een bug welke is opgemerkt én opgelost in de testfase.

 • Onterecht verplichte invulvelden

  We hebben een probleem opgelost dat voorkwam wanneer een repetitive fieldset soms wel en soms niet wordt getoond, en verplichte velden bevat. 

  De verplichte velden waren in dat geval altijd verplicht, ook als de set niet getoond werd. 

  Het probleem gold alleen voor formulieren die op de nieuwe manier zijn gebouwd.

 • Formulieren invullen door inwoners van de gemeente

  Binnen formulieren is het mogelijk, als je gebruik maakt van DigiD met een persoonsgegevens prefill, om te controleren of de invuller woont in de eigen gemeente. Hiermee is het mogelijk om bepaalde formulieren te beperken zodat deze alleen door eigen inwoners ingevuld kunnen worden.

  Hierin zat een bug waardoor dit niet goed heeft gewerkt. Deze bug is opgelost met als gevolg dat formulieren die gebruik maken van deze functionaliteit per direct niet meer in te vullen zijn voor buitengemeentelijke personen. Gezien dit een onwenselijk effect kan zijn, is hierover direct contact gezocht met de getroffen gemeenten.

Gerelateerde onderwerpen: