De release notes voor Gemeentebox 1.30 met onder andere een uitbreiding van de informatie welke is opgenomen in de Export gebruik Sitebox objecten.

Release date versie 1.30: 16-08-2022

Release date versie 1.30.1: 17-08-2022


Op deze pagina:


Nieuw in deze release

Uitbreiding Export gebruik Sitebox objecten

De ‘Export gebruik Sitebox objecten’ is uitgebreid met een tabblad Pagina’s. In dit tabblad wordt een overzicht getoond van alle Webpagina’s uit de module Structuur en Pagina’s.


De volgende informatie wordt getoond voor de pagina’s:

 • Het #ID van de pagina
 • De naam van de pagina
 • Hoeveel relaties met andere objecten er voor deze pagina gelden.


  Het gaat dan om artikelen, pdf-bestanden en afbeeldingen die op de pagina worden gebruikt. Daarnaast wordt vermeld door welke objecten deze pagina wordt gebruikt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan producten in de productenmodule of een toptaak op de homepage. Pagina’s die een link hebben naar een andere pagina worden hierbij niet meegenomen. Onder de pagina wordt een overzicht getoond van precies welke objecten een relatie hebben met de pagina.


 • In welke map de pagina staat
 • De URL van de pagina
 • Of de pagina gepubliceerd staat of niet
 • Of er toegangsrestricties gelden voor de pagina
 • Wanneer de pagina is aangemaakt
 • Wanneer en door wie de pagina voor het laatst is gewijzigd
 • Datum waarop volgens de planning de pagina online gaat
 • Datum waarop volgens de planning de pagina offline gaat

Wijzigingen

Prefill werkt niet (Zonder woonplaatsvalidatie)

Wanneer er geen validatie op woonplaats plaatsvindt en de prefill werkt niet krijgt de bezoeker een melding te zien dat de gegevens niet automatisch konden worden opgehaald vanwege een technische storing.


Deze melding was niet duidelijk genoeg over het feit dat de bezoeker wel gewoon verder kan met het formulier door de persoonsgegevens zelf in te vullen. Daarom is deze melding aangepast naar:


Door een technische storing zijn uw gegevens niet automatisch ingevuld. Vul uw gegevens daarom zelf in als u verder wilt gaan.


ZSDMS-zaak aanmaken voor een organisatie

Om een ZSDMS-zaak aan te maken is een persoon nodig. Bij een DigiD formulier is dit een geverifieerd persoon. Bij een formulier zonder DigiD wordt er een zaak aangemaakt voor een persoon waarvan de persoonsgegevens niet zijn geverifieerd.


Wanneer een formulier dat ingevuld kan worden als organisatie wordt gekoppeld aan ZSDMS, wordt er geen persoon ingevuld. Bij het maken van de zaak kwam er een foutmelding dat er geen persoon aanwezig was.


We sturen nu voortaan een lege persoon mee. Daarmee wordt een ‘anonieme’ zaak aangemaakt.


Uiteraard staan de gegevens van de organisatie wel gewoon in de aanvraag PDF.


Voorkeur URL detailpagina Tijdlijn

Aan iedere webpagina is een stukje informatie gekoppeld dat meer vertelt over die webpagina. Hier wordt ook ingezet wat de voorkeur URL van een webpagina is. Je kunt deze specifiek instellen, maar als je dat niet doet is de voorkeur URL hetzelfde als de URL van de pagina zelf.


In Sitebox maak je voor de fasen van de tijdlijn één pagina aan met _detail in de titel. Op basis van deze pagina wordt voor iedere fase een eigen pagina aangemaakt.


Wanneer we niets doen, krijgen al deze pagina’s dezelfde voorkeur URL, namelijk de URL van de pagina die als basis wordt gebruikt voor alle detailpagina’s. Dat is niet de bedoeling. Daarom hebben we een aanpassing gemaakt waardoor dit niet meer gebeurt.


Uitbreiding van de Sooqr feed

We hebben ondersteuning toegevoegd om maatwerk eigenschappen aan de Sooqr feed toe te voegen. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld in de zoekresultaten te filteren op deze eigenschappen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het filteren op activiteiten, locaties of nieuwsberichten.


Bugfixes

Prefill werkt niet (Mét woonplaatsvalidatie)

In release Gemeentebox 1.29 hebben we een probleem opgelost waarbij validatie op woonplaats niet werkte. Het gaat om de mogelijkheid om te controleren of de persoon uit de eigen gemeente komt. Deze validatie is alleen mogelijk bij DigiD-inlog met gegevens prefill.


Nu de validatie wel werkt blijkt dat het formulier niet correct werkt wanneer de prefill geen gegevens kan ophalen. Er waren twee mogelijkheden:

 • Wanneer het om de standaard stap ‘Uw gegevens’ ging, kon de bezoeker het formulier toch invullen, ook al kwam deze niet uit de eigen gemeente.
 • Wanneer er maatwerk vragen aan de stap ‘Uw gegevens’ waren toegevoegd, werden deze vragen niet getoond. Als de velden verplicht ingevuld moeten worden kon de bezoeker niet verder naar de tweede stap. Het was voor de bezoeker alleen niet duidelijk waarom dit niet mogelijk was.


We hebben het probleem opgelost op de volgende manier:


Wanneer de prefill wél werkt, maar de persoon niet in de eigen gemeente woont kan het formulier niet verder worden ingevuld. De bezoeker krijgt de volgende melding te zien:


Alleen inwoners van <gemeente> kunnen dit formulier invullen. Wij kunnen u niet als inwoner van <gemeente> identificeren. Bent u wel ingeschreven in <gemeente>, neem dan contact op met de gemeente om uw gegevens te controleren.


Wanneer de prefill niet werkt kan het formulier ook niet verder worden ingevuld. De bezoeker krijgt de volgende melding te zien:


Alleen inwoners van <gemeente> kunnen dit formulier invullen. Door een technische storing kunnen wij u niet als inwoner van <gemeente> identificeren. Probeert u het op een later moment opnieuw. Blijft het probleem bestaan? Neem dan contact op met de gemeente.


Versiebeheer Tijdlijn fases

Er is een bug opgelost waarbij het niet mogelijk was om de fases van de tijdlijn terug te draaien naar een eerdere versie.


Foutmelding tijdvelden en numerieke velden

Voor alle soorten formuliervelden bestaat een standaard foutmelding. Deze standaard foutmelding kan worden overschreven door een foutmelding die specifiek bij een formulierveld wordt gezet. Daarom wordt bij het plaatsen van de foutmelding eerst gecontroleerd of er een maatwerk foutmelding bij een veld staat.


Voor tijdvelden en numerieke velden bleek deze controle niet te werken.


Dit probleem hebben we opgelost.


Gerelateerde onderwerpen: