De release notes Gemeentelijk Intranet 2.0 versie 34 met onder andere een aantal voorbereidingen voor intranet in de cloud.

Release date versie 34: 09-05-2023

Release date versie 34.1: 20-04-2023

Release date versie 34.2: 03-04-2023


Op deze pagina:


Nieuw in deze release

Taken heropenen

Afgeronde taken kunnen voortaan heropend worden. Hiervoor is rechts bovenaan een nieuwe button toegevoegd.Taken toewijzen aan een ander

Het is voortaan mogelijk om een bestaande taak toe te wijzen aan een ander. Dat doe je door in de taak te kiezen voor 'Toewijzen aan'. 


Let op! Op dit moment is deze mogelijkheid alleen aanwezig voor degene die de taak heeft aangemaakt, of de groep die de taak heeft aangemaakt. Dit is een bug. We zullen deze bug oplossen in de eerstvolgende release.


Er verschijnt een pop-up. Hierin typ je een stukje van de naam van de persoon aan wie je de taak wilt toewijzen. Wanneer de persoon als suggestie tevoorschijn komt, selecteer je die. Je kunt hieronder ook een berichtje achterlaten voor in het logboek, maar dit is niet verplicht. 


Kies voor 'Opslaan' en de taak is nu toegewezen aan de andere persoon.Vernieuwd overzicht Taken

We hebben het takenoverzicht vernieuwd. De iconen bij de taken hebben nu niet alleen een andere kleur wanneer de deadline is verstreken, maar ook een ander icoon.


Ook hebben we voor taken met een hoge prioriteit een ander lijstje gemaakt, zodat het duidelijk is om welke taken het gaat. Dit geldt alleen voor het overzicht 'Openstaande taken' en het overzicht 'Gedelegeerde Taken'.


Daarnaast kun je de lijsten voortaan op verschillende manieren sorteren. Dit is standaard op 'deadline op' - 'oplopend'. Door op een ander kolom kopje te klikken kun je op die kolom sorteren, en door op het pijltje te klikken kun je kiezen tussen oplopend of aflopend.


Overzicht 'Openstaande taken'


Overzicht 'Gedelegeerde Taken'


Overzicht 'Gearchiveerde Taken'


Wijzigingen

Optimaliseren koppelingen met de Microsoft Graph API

Voor het intranet kunnen we koppelen met Microsoft Graph API. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld gebruikers ophalen, Sharepoint uitlezen en agenda's van gebruikers ophalen.


De manier waarop we deze informatie ophalen en instellen is geoptimaliseerd.


Office 365 identity provider

Voor het automatisch beheren van de intranet inlogaccounts maakten we altijd gebruik van de Active Directory van een gemeente. Voor het intranet in de cloud is dit niet voldoende.


Met deze wijziging kunnen we voortaan gebruikers uit Azure ophalen.


Microsoft profielfoto's

Het is nu ook mogelijk om profielfoto's van intranetgebruikers rechtstreeks te synchroniseren met de profielfoto die zij hebben ingesteld in Microsoft.


Wanneer je hier gebruik van wilt maken?  Neem dan contact op met helpdesk@care.nl, of maak gebruik van ons contactformulier.


Security.txt

Wanneer de security.txt is ingesteld voor een website, zou je deze moeten kunnen vinden door achter de domeinnaam /.well-known/security.txt toe te voegen.


Voor de gemeentelijke websites was deze routering al ingesteld. Dit hebben we nu ook voor de intranet omgevingen gedaan.


CSP-beleid

We hebben de mogelijkheid toegevoegd om een strikter CSP-beleid te voeren op het intranet. Het gaat hierbij alleen om de optie. Het CSP-beleid zoals deze al gold voor je intranet is vooralsnog ongewijzigd gebleven.


Toegang tot profielfoto's

In de huidige intranetoplossing worden profielfoto's van gebruikers buiten Sitebox opgeslagen. Deze afbeeldingen werden niet extra afgeschermd, omdat ze alleen beschikbaar waren binnen het eigen netwerk.


Wanneer het intranet in de cloud staat, worden ook deze afbeeldingen in de cloud opgeslagen, en zijn ze zonder aanvullende maatregelen voor iedereen met een internetverbinding beschikbaar.


We hebben een wijziging aangebracht waarmee je zonder in te loggen geen toegang kunt hebben tot deze afbeeldingen.


Hierbij hebben we meteen de werkwijze geoptimaliseerd, zodat deze nieuwe validatie geen performance problemen oplevert.


Systeemaccounts Intranet

Systeemacounts zijn aparte accounts die de gemeente aanmaakt voor het onderhoud van het intranet door CARE. Omdat dit geen reguliere accounts zijn, staan deze vaak niet op de lijst van gebruikers die we synchroniseren met de Sitebox gebruikers accounts en wie-is-wie. Hierdoor werden deze accounts nog wel eens onbedoeld verwijderd in Sitebox.

We hebben een wijziging aangebracht waardoor specifiek deze accounts niet meer automatisch worden verwijderd uit Sitebox bij een synchronisatie.


Verbeteringen ter voorbereiding van intranet in de cloud

Er zijn verschillende verbeteringen aangebracht ter voorbereiding van het intranet in de cloud welke geen effect hebben op bestaande lokale intranetten.


Het gaat hierbij onder andere om verschillende verbeteringen aan de beveiliging van het intranet.


Opruimen code

Een Framework moet altijd breed ondersteuning bieden voor verschillende softwareversies. Inmiddels bood het Framework nog ondersteuning voor verouderde softwarecomponenten die binnen CARE niet meer gebruikt worden. De code van het Framework is daarom opgeruimd om deze ondersteuning te verwijderen.


Vervangen externe libraries

We hebben verschillende externe libraries bijgewerkt naar de meest recente versie en ongebruikte libraries verwijderd.


Bugfixes

Desktop Push Notificaties

Desktop push notificaties hebben een maximale grootte. Wanneer er een bericht werd gepubliceerd waarbij de titel en/of de beschrijving te lang was, kon de push notificatie niet worden verstuurd. Op de achtergrond werd de taak eindeloos opnieuw opgestart om toch te proberen de push notificatie te tonen in de browser. Omdat de hele taak opnieuw werd gestart, werd ook iedere keer de notificatie mail verstuurd. Dit had als gevolg dat gebruikers soms honderden mails ontvingen voor één taak. 


We hebben ene wijziging aangebracht die controleert of de tekst te lang is, en deze waar mogelijk en nodig inkort. Als de titel zelf te lang is kan deze niet worden ingekort. In dat geval wordt de desktop push notificatie niet meer verstuurd. De notificatie per mail wordt dan uiteraard nog wel verstuurd.


Synoniemen Weten en Regelen

Voor een artikel in Weten en Regelen en in de Kennisbank is het mogelijk om tags toe te voegen. Deze zijn ook aan de voorkant zichtbaar, en je kunt hierop zoeken. Ook kun je 'Synoniemen' toevoegen. Deze kunnen als zoekwoord worden gebruikt, maar zijn niet zichtbaar aan de voorkant.


De synoniemen bleken voor Weten en Regelen niet toegevoegd te worden aan de zoekwoorden. Dit is nu wel het geval.


Marktplaats filters

In release Gemeentelijk Intranet 2.0 versie 32 hebben we de mogelijkheid -- Zoeken op type -- toegevoegd, wat eigenlijk een neutrale keuze is. Wanneer dit filter ingesteld stond, zou je alle advertenties te zien krijgen. Zowel de 'Gevraagd' als de 'Aangeboden' advertenties.


Helaas bleek nog niet het volledige overszicht getoond te worden bij het gebruik van dit filter. Dit hebben we aangepast zodat alle advertenties zichtbaar worden in dat geval.


Gerelateerde onderwerpen: