De release notes voor Gemeentelijk Intranet 2.0 versie 36.3

Release date: 18-01-2024


Op deze pagina:


Nieuw in deze release

Ondersteuning Qmatic Orchestra cloud

Er is ondersteuning toegevoegd voor het gebruik van de afspraken software Qmatic Orchestra in de cloud. Op het moment dat Qmatic Orchestra cloud is gekoppeld worden producten automatisch geimporteerd.


Pagina met beschikbare iconen

In release Intranet 2.0 versie 36.2 is ondersteuning toegevoegd voor het gebruik van verschillende soorten meldingen, hiermee is het mogelijk om de vormgeving van de meldingen aan te passen. In deze versie is een pagina beschikbaar gemaakt waarmee alle beschikbare iconen inzichtelijk zijn. Via het pad "/svg-icons" zijn de beschikbare iconen inzichtelijk, deze kunnen dan ook worden ingesteld bij een melding.


Derde organisatorisch niveau

Er is een derde organisatorisch niveau toegevoegd. Standaard is het derde niveau uitgeschakeld, deze kan op verzoek worden geactiveerd en -indien er een externe databron voorhanden is- automatisch worden ingevuld.


Wijzigen productinformatie zonder gebruik externe afspraken software

Op het moment dat er geen gebruik wordt gemaakt van externe afspraken software zijn alle velden nu via het CMS wijzigbaar. Voorheen was dit niet mogelijk voor bijvoorbeeld de afspraakduur.


Bugfixes

Link 'meer activiteiten' op het dashboard

De link 'meer activiteiten' op het dashboard was niet correct waardoor deze niet functioneerde, dit is gecorrigeerd.


Titel van een poll optie werd te vroeg afgebroken

De zichtbare titel van de beschikbare opties in een poll werd te vroeg afgebroken waardoor maar de helft van de ruimte voor het widget werd gevuld, dit is gecorrigeerd.


Gerelateerde onderwerpen: