De release notes voor Sitebox Intranet 2.0 versie 37.5 met onder andere verbeteringen aan het nieuwe design.

Release date: 27-06-2024


Op deze pagina:


Wijzigingen

Grootte van de koppen

De H2 en de H3 kop waren na de wijziging in het design bijna even groot. We hebben de H3 kop kleiner gemaakt, waardoor het verschil beter zichtbaar is.


Onderscheid tussen berichten op het Dashboard

Op de tijdlijn was het moeilijk te zien wanneer een nieuw bericht begon. Het was hierdoor niet helemaal duidelijk of iets bij de reacties op een vorig bericht hoorde of dat het een nieuw bericht was. Er is nu een grijs lijntje tussen de onderwerpen toegevoegd.


Bugfixes

Invoerveld nieuw bericht in groepen

Wanneer je een nieuw bericht typt in een groep, is er een icoon voor een bijlage zichtbaar in het invoerveld. We hebben een probleem opgelost waarbij de tekst achter het icoon doorliep, wanneer je een wat langer bericht typte. 


Bekijk alle items

De knoppen 'Bekijk alles' en 'bekijk meer' werden door elkaar gebruikt. Bij de activiteiten kon het zelfs voorkomen dat je beide knoppen zag.


De knop om meer items te bekijken heeft voortaan de tekst 'Bekijk alle [soort item]'. Bij activiteiten is dit bijvoorbeeld 'Bekijk alle activiteiten', en bij taken 'Bekijk alle taken'.


Herstellen/bijwerken iconen social media

Het LinkedIn icoon was verdwenen en is hersteld. Het Twitter-icoon is bijgewerkt naar het icoon voor X.


Volgorde widgets

De verplichte widgets horen bovenaan in het overzicht te staan. Door een conflict in de volgorde van de widgets was het mogelijk om handmatig niet-verplichte widgets naar boven de verplichte widgets te slepen. Dit probleem is nu opgelost.


Intern nieuws - Geen berichten gevonden

Wanneer er bij het interne nieuws maar één nieuwsbericht was gepubliceerd, werd in de widget onder dit nieuwsbericht de melding getoond dat er geen nieuwsberichten waren gevonden. Dat was uiteraard niet correct.


De melding wordt nu alleen getoond wanneer er helemaal geen berichten gepubliceerd zijn.


Verkeerde pagina na inloggen

We hebben een probleem opgelost waarbij het kon voorkomen dat je naar een verkeerde pagina werd doorgestuurd na het inloggen op het intranet.


Gerelateerde onderwerpen: