De release notes voor Sitebox Intranet 2.0 versie 37.6 met onder andere verbeteringen aan het nieuwe design.

Release date: 04-07-2024


Op deze pagina:


Wijzigingen

Externe links

Wanneer een link naar een externe website verwijst, is het slim om dit ook aan te geven. Voor nieuwere websites regelen we dit op een andere manier dan voor oudere websites.


Door de manier waarop we dit aanpakken bij nieuwere websites, werd aan de linktekst van deze links automatisch de tekst "(Deze link gaat naar een externe website)" toegevoegd, wanneer deze werden ingeladen in de kennisbank.

Dit hebben we opgelost.


Wijzigingen aan het menu

We hebben een probleem opgelost waardoor het niet meer mogelijk was de volgorde van menu-items aan te passen, wanneer er een menu-item was verwijderd.


Het verwijderen of verplaatsen van menu-items kan alleen worden uitgevoerd door CARE.


Gerelateerde onderwerpen: